Snahou ZPOZ-u je prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Pre našich spoluobčanov zabezpečujeme uvítanie detí do života, prijatie občanov pri ich životných jubileách. Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napríklad: Deň detí, Slávnosť dňa matiek a Mesiac úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatí pri príležitosti životných jubileí navštevujeme v domácnostiach. Jubilanti sú vďační za každý prejav poďakovania a vyjadrenia úcty človeka človeku. Ďalšou formou, ktorou vyjadrujeme pozornosť a úctu našim občanom, je relácia Hudobné pozdravy. Túto reláciu robíme každý štvrťrok všetkým jubilujúcim občanom 50, 60, 65, 70, 75, 80 a viac ročným.

vedúca:
členky:
kronikárka: 

Antošková Zdena
Lucia Jančová,  Eva Lizúchová
Zuzana Laceková


Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujeme podujatie, v ktorom privítame do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili a pridali sa do radov občanov našej obce.

ZPOZ v 2018      
ZPOZ v 2017  ZPOZ v 2016 ZPOZ v 2015

ZPOZ v 2014

ZPOZ v 2013 ZPOZ v 2012 ZPOZ v 2011

ZPOZ v 2010

 
 

,,Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ." Blahoželáme!

 

Dňa 28.5.2017
sme slávnostne uvítali do života
nášho malého spoluobčana
Jakuba Klocka,
ktorý sa narodil rodičom
Michale a Ľubomírovi
Klockovcom.

 

" Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka. To nie je rozprávka, to je už život sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám." Blahoželáme!

 

Dňa 28.5.2017
sme slávnostne uvítali do života
nášho malého spoluobčana
Tobiasa Lizúcha,
ktorý sa  sa narodil rodičom
Kataríne a Tomášovi
Lizúchovcom

 

Vitaj medzi nami dieťatko maličké, nech robíš len radosť ockovi aj mamičke. Blahoželáme!
Dňa 2.4.2017
sme slávnostne uvítali do života
našu malú spoluobčianku
Paulínu Haladějovú,
ktorá sa narodila rodičom
Miroslave a Miroslavovi Haladějovcom

 

[ Späť ]