Snahou ZPOZ-u je prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Pre našich spoluobčanov zabezpečujeme uvítanie detí do života, prijatie občanov pri ich životných jubileách. Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napríklad: Deň detí, Slávnosť dňa matiek a Mesiac úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatí pri príležitosti životných jubileí navštevujeme v domácnostiach. Jubilanti sú vďační za každý prejav poďakovania a vyjadrenia úcty človeka človeku. Ďalšou formou, ktorou vyjadrujeme pozornosť a úctu našim občanom, je relácia Hudobné pozdravy. Túto reláciu robíme každý štvrťrok všetkým jubilujúcim občanom 50, 60, 65, 70, 75, 80 a viac ročným.

vedúca:
členky:
kronikárka: 

Antošková Zdena
Lucia Jančová,  Eva Lizúchová
Zuzana Laceková


Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujeme podujatie, v ktorom privítame do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili a pridali sa do radov občanov našej obce.

ZPOZ v 2017  ZPOZ v 2016 ZPOZ v 2015

ZPOZ v 2014

ZPOZ v 2013 ZPOZ v 2012 ZPOZ v 2011

ZPOZ v 2010

 
 

Vitaj medzi nami dieťatko maličké, nech robíš len radosť ockovi a mamičke. Blahoželáme.
20.11.2016 sme slávnostne
uvítali do života
našu malú spoluobčianku
Anetu Tomkovú,
ktorá sa narodila rodičom
Lenke a Danielovi Tomkovcom.

 
20.11.2016 sme slávnostne
uvítali do života
nášho malého spoluobčana
ADAMA BOROŠA,
ktorý sa narodil rodičom
Lucii a Petrovi Borošovcom.

 

Blahoželáme Vám k narodeniu Vašich detičiek.
Nech  Vám prinesú veľa radosti a šťastných chvíľ, nech sú  zdraví a šťastní.

 

6.10.2016 sme slávnostne
uvítali do života nášho malého spoluobčana
Samuela Hyžinského,
ktorý sa narodil rodičom
Deane a Martinovi Hyžinským.

 

 

 

3.4.2016 sme slávnostne
uvítali do života našu malú občianku
Martinu Herichovú,
ktorá sa narodila rodičom
Elene Batizovej a Dušanovi Herichovi

 
 

 

3.4.2016 sme slávnostne
uvítali do života nášho malého spoluobčana
Sebastiána Vladimíra Repčeka,
ktorý sa narodil rodičom
Petre a Vladimírovi Repčekovcom

 

 

 

3.4.2016 sme slávnostne
uvítali do života nášho malého spoluobčana Petra Kadleca,
ktorý sa narodil rodičom
Stanislave Kubáňovej a Petrovi Kadlecovi.

 

 

[ Späť ]