Snahou ZPOZ-u je prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Pre našich spoluobčanov zabezpečujeme uvítanie detí do života, prijatie občanov pri ich životných jubileách. Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napríklad: Deň detí, Slávnosť dňa matiek a Mesiac úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatí pri príležitosti životných jubileí navštevujeme v domácnostiach. Jubilanti sú vďační za každý prejav poďakovania a vyjadrenia úcty človeka človeku. Ďalšou formou, ktorou vyjadrujeme pozornosť a úctu našim občanom, je relácia Hudobné pozdravy. Túto reláciu robíme každý štvrťrok všetkým jubilujúcim občanom 50, 60, 65, 70, 75, 80 a viac ročným.

 

vedúca:

 Antošková Zdena

 

členky:

 Lucia Jančová,  Eva Lizúchová

 

kronikárka: 

 Zuzana Laceková


Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujeme podujatie, v ktorom privítame do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili a pridali sa do radov občanov našej obce.

ZPOZ v 2017  ZPOZ v 2016 ZPOZ v 2015

ZPOZ v 2014

ZPOZ v 2013 ZPOZ v 2012 ZPOZ v 2011

ZPOZ v 2010

 
   

22.11.2015 sme slávnostne
uvítali do života našu malú občianku
Elu Števčekovú,
ktorá sa narodila rodičom
Marianovi Števčekovi a Zuzane Komendákovej.

 
 
   

22.11.2015 sme slávnostne
uvítali do života nášho nového občana
Mateja Kováča,
ktorý sa narodil rodičom
Michalovi a Veronike Kováčovcom.

 

"Nech dieťatkám sudičky všetko dobré dajú,
nech pre ne veľa lásky, zdravia, šťastia majú."

 
   

12.7.2015 sme slávnostne
uvítali do života našu malú občianku
Barboru Hudecovú,
ktorá sa narodila rodičom Stanislavovi a Martine Hudecovcom.

 

"Najväčší zázrak na svete je, keď vlastné dieťa uzriete..."

 


12.4.2015 sme slávnostne  uvítali
do života nášho nového občana,
Jakuba Boroša,
ktorý sa narodil rodičom
Lucii a Petrovi Borošovcom.

"Nech Vám ako z vody rastie, nech vám dáva iba šťastie..."

 

 

12.4.2015 sme slávnostne  uvítali
do života i dvojičky
Luciu a Michala Rakytovcov,
ktoré sa narodili rodičom
Stanislave a Martinovi Rakytovcom

 

 

[ Späť ]