Snahou ZPOZ-u je prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Pre našich spoluobčanov zabezpečujeme uvítanie detí do života, prijatie občanov pri ich životných jubileách. Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napríklad: Deň detí, Slávnosť dňa matiek a Mesiac úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatí pri príležitosti životných jubileí navštevujeme v domácnostiach. Jubilanti sú vďační za každý prejav poďakovania a vyjadrenia úcty človeka človeku. Ďalšou formou, ktorou vyjadrujeme pozornosť a úctu našim občanom, je relácia Hudobné pozdravy. Túto reláciu robíme každý štvrťrok všetkým jubilujúcim občanom 50, 60, 65, 70, 75, 80 a viac ročným.

 

vedúca:

 Antošková Zdena

 

členky:

 Lucia Jančová,  Eva Lizúchová

 

kronikárka: 

 Zuzana Laceková


Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujeme podujatie, v ktorom privítame do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili a pridali sa do radov občanov našej obce. 

 ZPOZ v 2016 ZPOZ v 2015 ZPOZ v 2014 Naši jubilanti 2013
ZPOZ v 2013 ZPOZ v 2012 ZPOZ v 2011

ZPOZ v 2010

 


24.11.2013 sme Slávnostne uvítali do života nášho nového občana
Martina Stromku,
ktorý sa narodil rodičom Ivane a Pavlovi Stromkovcom

"Srdečne blahoželáme  k Vášmu novonarodenému anjelikovi. Nech je krásny chytrý zdravý a bude vždy pýchou vašej milej rodiny! ..."

 

 

29.9.2013 sme Slávnostne uvítali do života nášho nového občana
Tomáša Urama,
ktorý sa narodil rodičom
Miroslavovi a Ľubomíre
Uramovcom.

 

"Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia majú."

 
 

 

26.05.2013 sme Slávnostne uvítali do života našu novú spoluobčianku
Ninu Rakytovú,
ktorá sa narodila rodičom
Jánovi a Lenke Rakytovcom.

"Dar najkrajší život dáva do kočíka.
A v tom vašom tíško dýcha, vaše šťastie, vaša pýcha..."

 

[ Späť ]