Snahou ZPOZ-u je prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Pre našich spoluobčanov zabezpečujeme uvítanie detí do života, prijatie občanov pri ich životných jubileách. Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napríklad: Deň detí, Slávnosť dňa matiek a Mesiac úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatí pri príležitosti životných jubileí navštevujeme v domácnostiach. Jubilanti sú vďační za každý prejav poďakovania a vyjadrenia úcty človeka človeku. Ďalšou formou, ktorou vyjadrujeme pozornosť a úctu našim občanom, je relácia Hudobné pozdravy. Túto reláciu robíme každý štvrťrok všetkým jubilujúcim občanom 50, 60, 65, 70, 75, 80 a viac ročným.

 

vedúca:

 Antošková Zdena

 

členky:

 Lucia Jančová,  Eva Lizúchová

 

kronikárka: 

 Zuzana Laceková


Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujeme podujatie, v ktorom privítame do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili a pridali sa do radov občanov našej obce.

 ZPOZ v 2016 ZPOZ v 2015 ZPOZ v 2014

Naši jubilanti 2012

ZPOZ v 2013 ZPOZ v 2012 ZPOZ v 2011

ZPOZ v 2010

 


Dňa 29.9.2012 sme Slávnostne uvítali do života našu malú spoluobčianku
Natáliu Kováčovú,
rodičov Michala Kováča a Veroniky Kováčovej.

,,Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám, nech veľa šťastia, prinesie Vám."

 
 

viac

Dňa 8.7.2012 sme Slávnostne uvítali do života našu novú malú občianku
Simonu Chrenovú,
rodičov Tomáša Chrena a Eriky Chrenovej.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované... 

 

 

 

Dňa 04.03.2012 sa uskutočnilo
v miestnosti ZPOZ-u
"Slávnostné uvítanie dieťaťa do života" rodičov
Miroslavy Stromkovej a Miroslava Haladěja
a ich dcérky
Laury Haladějovej.

"Sú vzácne chvíle v živote človeka..., ale jeho zrod je zázrakom.
Najväčší zázrak na svete je, keď vlastné dieťa uzriete."

 
 

[ Späť ]