Snahou ZPOZ-u je prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Pre našich spoluobčanov zabezpečujeme uvítanie detí do života, prijatie občanov pri ich životných jubileách. Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napríklad: Deň detí, Slávnosť dňa matiek a Mesiac úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatí pri príležitosti životných jubileí navštevujeme v domácnostiach. Jubilanti sú vďační za každý prejav poďakovania a vyjadrenia úcty človeka človeku. Ďalšou formou, ktorou vyjadrujeme pozornosť a úctu našim občanom, je relácia Hudobné pozdravy. Túto reláciu robíme každý štvrťrok všetkým jubilujúcim občanom 50, 60, 65, 70, 75, 80 a viac ročným.

 

vedúca:

 Antošková Zdena

 

členky:

 Lucia Jančová,  Eva Lizúchová

 

kronikárka: 

 Zuzana Laceková


Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujeme podujatie, v ktorom privítame do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili a pridali sa do radov občanov našej obce. 

 ZPOZ v 2016 ZPOZ v 2015 ZPOZ v 2014 Naši jubilanti 2011
ZPOZ v 2013 ZPOZ v 2012 ZPOZ v 2011

ZPOZ v 2010

 


Dňa 18.9.2011 sme uvítali novú občianku Veternej Poruby
Lauru Uramovú
rodičov Miroslava a Ľubomíry Uramovcov

Svet má mnoho skvostov a pokladov, niet však
väčšieho pokladu akým je ľudský život - človek- dieťa.

 

Dňa 29.5.2011 sa uskutočnilo v miestnosti ZPOZ-u "Slávnostné uvítanie dieťaťa do života" rodičov  Ľubomíra a Ivety Rakytovcov
a ich syna Filipa.

Vitaj, dieťa, medzi nami, vitaj v rodnej dedine.
Želáme ti šťastia, zdravia veľa lásky v živote.

 

Dňa 05.05.2011 sa uskutočnilo v miestnosti ZPOZ-u "Slávnostné uvítanie dieťaťa do života" rodičov Stanislava a Martiny Hudecovej a ich dcérky Kristínky.

Vitaj nám na svete, dieťatko krásne, tvoj príchod znamená radosť a jas,
zo šťastia rodia sa najkrajšie básne, ktoré ti napíše život a čas.

 

Dňa 27.03.2011 sa uskutočnilo v miestnosti ZPOZ-u "Slávnostné uvítanie dieťaťa do života" rodičov Miroslava a Dany Salajovcov a ich dcérky Natálie.

Nech Vám v zdraví, šťastí rastie, nech Vám dáva iba šťastie...

 

[ Späť ]