nahou ZPOZ-u je prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Pre našich spoluobčanov zabezpečujeme uvítanie detí do života, prijatie občanov pri ich životných jubileách. Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napríklad: Deň detí, Slávnosť dňa matiek a Mesiac úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatí pri príležitosti životných jubileí navštevujeme v domácnostiach. Jubilanti sú vďační za každý prejav poďakovania a vyjadrenia úcty človeka človeku. Ďalšou formou, ktorou vyjadrujeme pozornosť a úctu našim občanom, je relácia Hudobné pozdravy. Túto reláciu robíme každý štvrťrok všetkým jubilujúcim občanom 50, 60, 65, 70, 75, 80 a viac ročným.

 

vedúca:

 Antošková Zdena

 

členky:

 Lucia Jančová,  Eva Lizúchová

 

kronikárka: 

 Zuzana Laceková


Ani v našej obci nezabúdame na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujeme podujatie, v ktorom privítame do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili a pridali sa do radov občanov našej obce.

 ZPOZ v 2016 ZPOZ v 2015 ZPOZ v 2014  
ZPOZ v 2013 ZPOZ v 2012 ZPOZ v 2011

ZPOZ v 2010

  Narodili sa: deti, ktorých rodičia sú trvale prihlásení v našej obci
    marec Petra Tomčíková č.d. 96
    jún Matej Stromko č.d. 66
    august Róbert Richard Pál č.d. 31
    október Katarína Bočkajová č.d. 71
    november Kristína Hančinová č.d. 80
    december Sarah Hyžinská č.d. 56
         
  Opustili nás:      
    06.04.2010 Ján Socháň č.d. 104
         
 

[ Späť ]