UZNESENIA A ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľsva v 2016


Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube v roku 2016 (viac...)
Zasadnutia sa budú uskutočňovať spravidla štvrtú stredu v mesiaci. Pozvánka sa bude zverejňovať na webstránke obce, na úradných tabuliach a vyhlasovať sa bude v miestnom rozhlase. Zasadnutia sa budú uskutočňovať na Obecnom úrade, v zimnom období so začiatkom o 18.00 hod. a v letnom období so začiatkom o 19.00 hod.


  • uznesenia a zápisnice zo zasadnutia obec. zastupiteľsva v 2015 - otvor
  • uznesenia a zápisnice zo zasadnutia obec. zastupiteľsva v 2014 - otvor
  • uznesenia a zápisnice zo zasadnutia obec. zastupiteľsva v 2013 - otvor
  • uznesenia a zápisnice zo zasadnutia obec. zastupiteľsva v 2012 - otvor
  • uznesenia a zápisnice zo zasadnutia obec. zastupiteľsva v 2011 - otvor
  • uznesenia a zápisnice zo zasadnutia obec. zastupiteľsva v 2010 - otvor

klikni a inštalujNa prezeranie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. V prípade potreby si ho môžete nainštalovať tu:
Adobe Reader - Prehliadač .pdf dokumentov na stiahnutie