SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 201
8

 • VZN č. 7/2018 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 6/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 5/2018 Obce Veterná Poruba, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 4/2018 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 3/2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 2/2018 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube a na správu budovy
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2018 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2017

 • VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín
  stiahnuť dokument »

 • Dodatok č. 1 VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »


SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2016

 • VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  stiahnuť dokument »
  stiahnúť prílohu k dokumentu »

 • VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »


SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2015

SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 201
4


SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2013


SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2012

 • VZN č. 1/2012 obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument »


SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2011

 • VZN č. 6/2011 obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 5/2011 obce Veterná Poruba o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 4/2011 obce Veterná Poruba o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube schválené dňa 24.6.2011 uznesením č. 75/2011
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 2/2011 obce Veterná Poruba o podmienkach držania a chovu psov v obci Veterná Poruba schválené dňa 27.5.2011 uznesením č. 61/2011
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2011 obce Veterná Poruba o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov  obce Veterná Poruba schválené 25.3.2011 uznesením č.33/2011
  stiahnuť dokument », príloha stiahnuť dokument »

 

klikni a inštalujNa prezeranie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. V prípade potreby si ho môžete nainštalovať tu:
Adobe Reader - Prehliadač .pdf dokumentov na stiahnutie
 

2010