SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2017
 • VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »


SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2016
 • VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  stiahnuť dokument »
  stiahnúť prílohu k dokumentu »

 • VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »


SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2015

SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2014

SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2013

SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2012
 • VZN č. 1/2012 obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument »


SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2011
 • VZN č. 6/2011 obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 5/2011 obce Veterná Poruba o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 4/2011 obce Veterná Poruba o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube schválené dňa 24.6.2011 uznesením č. 75/2011
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 2/2011 obce Veterná Poruba o podmienkach držania a chovu psov v obci Veterná Poruba schválené dňa 27.5.2011 uznesením č. 61/2011
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2011 obce Veterná Poruba o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov  obce Veterná Poruba schválené 25.3.2011 uznesením č.33/2011
  stiahnuť dokument », príloha stiahnuť dokument »

 

klikni a inštalujNa prezeranie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. V prípade potreby si ho môžete nainštalovať tu:
Adobe Reader - Prehliadač .pdf dokumentov na stiahnutie
 

2010