NÁVRHY NA UZNESENIA za rok 2010

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať na obecnom úrade jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce do 15 dní od ich zverejnenia.


 • Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia obce Veterná Poruba o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »

 • Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia obce Veterná Poruba o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • príloha Vzor žiadosti o dotáciu
  stiahnuť dokument »

 • Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia obce Veterná Poruba o hlasovaní obyvateľov obce - miestnom referende
  stiahnuť dokument »

SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia obce za rok 2010
 • VZN č. 3/2010 obce Veterná Poruba o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené 22.11.2010
  stiahnuť dokument »

 • VZN č. 1/2010 obce Veterná Poruba o hlasovaní obyvateľov obce (miestnom referende) schválené 09.04.2010
  stiahnuť dokument »

 • Rozpočet obce - výdavková časť - schválené 09.04.2010
  stiahnuť dokument »

 • Rozpočet obce - príjmová časť - schválené 09.04.2010
  stiahnuť dokument »

 

 

klikni a inštalujNa prezeranie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. V prípade potreby si ho môžete nainštalovať tu:
Adobe Reader - Prehliadač .pdf dokumentov na stiahnutie