Divadelná sezóna 2018

späť


30 ROKOV KRÚŽKU ÚSMEV

Krúžok Úsmev oslavoval 30 rokov od svojho vzniku. Práve toľko sa plaví životom a udalosťami Veternej Poruby. Aj keď sa plaví len vodami Čičierne, napriek tomu je známy a úspešný.
K tomuto výročiu sme si pripravili výnimočný slávnostný program, pretože sa skladal z pôvodných scénok a tancov. Tie boli vymyslené pred tridsiatimi rokmi a predviedli ich bývalí členovia krúžku. Pozvanie vystupovať prijalo dvadsať bývalých členov, za čo im patrí veľká vďaka. Aj súčasní členovia sa podieľali na slávnostnom programe.
Po skončení vydareného programu bolo posedenie pre všetkých bývalých členov.

[ Späť ]