Divadelná sezóna 2009

späť


Mladí divadelníci z krúžku Úsmev nezaháľali ani počas Veľkej noci. Pre miestnych občanov si pripravili divadelnú hru od Antona Lysonka - Figliar Matej.

      Divákov prekvapili hneď v sále, kde si spokojne sedeli medzi obecenstvom.
Keď prišiel ich čas, zrazu ich nikde nebolo a hodnú chvíľu to vyzeralo tak, že si zahrajú samotní diváci. Herci napokon neváhali a pekne jeden po druhom vyšli na javisko a hra sa mohla začať.
    Figliar Matej dostal vďaka notárovi ako dedičstvo kravskú kožu. Jeho sestre Zuze  a bratovi  Mišovi, veľkým  chamtivcom ostal dom a krava. Matej zobral svoju kravskú kožu, v ktorej sa usadili muchy a vybral sa do sveta.
    Raz nocoval v mlyne, kde pani mlynárka práve hostila pána notára, lebo vlastného muža nemala doma. Matej všetko pozorne sledoval z komory a potom, keď sa vrátil pán mlynár predviedol mu, ako vie rozprávať pravdovravná koža. Mlynárovi sa  koža veľmi páčila a hneď ju za štedrú odmenu od Mateja kúpil. To sa však nepáčilo pani mlynárke, lebo  pravdovravná koža stihla vytárať, že za kredencom je pečienka, pod stolom víno a v komore v sude s perím vraj dáky operenec. Za dukáty jej však Matej poradil, že koža prestane pravdu vravieť, keď do nej urobí dierku a naleje vodu. Tak sa aj stalo, keď na to prišiel pán mlynár, bol už Matej dávno za humnami.
   Matej prišiel domov, súrodenci mu závideli nadobudnuté dukáty.  Preto sa rozhodli, že mu porozbíjajú všetok riad. Matej nasypal črepy do vreca a pobral sa na ďalšie skusy do sveta.
Tento krát nocoval v krčme, kde si svoju korisť odložil zbojník. Matej v nebadanej chvíli vymenil vrecia a kým zbojník prišiel na svoj omyl, tak už bol Matej dávno preč. Zatiaľ doma Zuza i s Mišom chceli vedieť, kde črepy za dukáty menia, tak ich Matej poslal do krčmy. Tu sa stretli s okradnutým zbojníkom a ten im poriadne namastil chrbát.
    Domov prišli s dlhým nosom a vymysleli ako sa  Matejovi odplatia.
Strčili ho do vreca a chceli ho utopiť v Čičierni. Aby bolo odplata dokonalá, rozhodli sa, že mu tiež dajú zopár palíc po chrbte. Kým však išli po palice, priplietol sa do cesty pán notár. Matej ho presvedčil, aby vošiel do vreca, lebo ho vraj tak za slúžneho vyvolia. Pán notár nelenil a už aj bol vo vreci. Dostalo sa mu však nečakanej odmeny, keď ho začali poriadne palicami biť Zuza s Mišom. Až na veľký krik zistili, že vo vreci bude asi niekto iný ako  Matej.  Z vreca vyliezol dobitý pán notár, ktorému sa veru takáto odmena za jeho služby nevidela.
   Zuza s Mišom boli veľmi nešťastní, lebo kvôli svojej chamtivosti prišli takmer o celý majetok. Matej im vysvetlil, že peniaze nie sú všetko a najlepšie bude, keď budú gazdovať spolu.

   Osoby a obsadenie:
  súrodenci Zuza Koreňová Slávka Socháňová
  Mišo Koreň Michal Kamenský
  Matej Koreň Jakub Mikulaj
  manželia mlynár Matúš Komendák
  mlynárka Dominika Karasková
    krčmárka Eva Kucháriková
    zbojník Milan Komendák
    Notáriuš Michal Kuchárik
    Réžia Elena Križianová

Mišo Koreň (Michal Kamenský) zašíva nohavice Notáriušovi (Michal Kuchárik) v pravo Mišova sestra Zuza Koreňová (Slávka Socháňová)

zľava: Matej Koreň (Jakub Mikulaj) ukazuje čarovnú kožku mlynárovi (Matúš Komendák) v pravo mlynárka (Dominika Karasková)
zľava: mlynárka (Dominika Karasková), mlynár (Matúš Komendák),
notár (Michal Kuchárik) a Matej Koreň (Jakub Mikulaj)

mlynárka a mlynár

Mišo Koreň, notár,  Matej Koreň a sestra Zuza Koreňová

v krčme: zbojník (Milan Komendák), Matej Koreň (Jakub Mikulaj)
a krčmárka (Eva Kucháriková)

Zuza a Mišo Kreňovci pchajú svojho brata Mateja do vreca...

zbojník (Milan Komendák), režisérka Elena Križianová, mlynár Matúš Komendák,
Notáriuš (Michal Kuchárik), Matej Koreň (Jakub Mikulaj) a Mišo Koreň (Michal Kamenský)
mlynárka (Dominika Karasková),  krčmárka (Eva Kucháriková)
a Zuza Koreňová (Slávka Socháňová)

krčmárka, Zuza Koreňová, mlynárka

zbojník, mlynár, Notáriuš (vo vreci), Mišo a Matej Koreňovci

[ Späť ]