späť

späť na turnaj

ďalej

predseda TJ oboznamuje vedúcich mužstva s hracím poriadkom