aktuality v roku 2009OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Obecný úrad zverejnil na úradnej vývesnej tabuli v obci Veterná Poruba ...viac

 


Materská škola vo Veternej Porube
Vás pozýva na

 

Katarínsku zábavu

ktorá sa uskutoční
15. Novembra 2008 o 20.00 hod.,
v Kultúrnom dome Veterná Poruba


Do tanca hrá skupina Kongo

Vstupné 40,- Skk (1,33 Eur)
Tombola 10,- Skk (0,33 Eur)
Kataríny vstup zdarma

 Október mesiac úcty k starším ...(pozri viac)

   „Mladosť má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu.“
(Švédske príslovie)
   
 
1. október  bol vyhlásený ako „Svetový deň seniorov“ a následne celý  október - ako „Mesiac úcty k starším“. Je to čas,  kedy si  pripomíname zásluhy starších spoluobčanov  o náš dnešok...
ZPOZ v spolupráci s Obecným úradom vo Veternej Porube už tradične zorganizoval dňa 25.10.2008 v kultúrnom dome stretnutie dôchodcov. Kultúrne podujatie otvorila Erika Jančušková básňou venovanou všetkým našim starším spoluobčanom. Predsedníčka ZPOZu Zdenka Antošková pozdravila prítomných a zvlášť všetkých dôchodcov, ktorí v roku 2008 oslávili svoje jubileá.  Starosta obce po svojom pozdrave odovzdal prítomným oslávencom malý darček ako spomienku na dnešný večer.
Po slávnostnom zápise do kroniky obce všetkým prítomným dôchodcom zahrali chlapci z ľudovej hudby Vitáloš z Vitálišoviec a svojim spevom spríjemnila večer aj miestna speváčka Eva Lizuchová.
Muzikanti svojim repertoárom rozprúdili krv v žilách nejedného dôchodcu. Tí, ktorí si nevládali zatancovať, zaspievali si a zaspomínali na svoje mladé časy v kruhu svojich rovesníkov... a prežili jeden príjemný večer.


 IV. ročník výstupu na Baranec ... (pozri viac)

IV. ročník
výstup na BARANEC

spojený s tradičným gulášom hasičov v Žiarskej doline

 

   31.08.2008 sa konal pod záštitou Obecného úradu vo Veternej Porube IV. ročník výstupu na Baranec spojený  tradičným gulášom hasičov v Žiarskej doline.   Vrchol Baranca tento krát zdolávali veternoporubčania spolu s občanmi z iných obcí. Pretože počasie bolo priaznivé, z Baranca sme schádzali cez Žiarske sedlo dolu k Žiarskej chate. Na konci našej túry v Žiarskej v doline nás už čakal vytúžený guláš, ktorý varili naši hasiči a čapovali pivo. Trasu Veterná Poruba - Baranec - Žiarska dolina zdolalo tento krát 28 účastníkov.
Už teraz sa chystáme a tešíme na ďalší V. ročník, ktorý sa uskutoční v roku 2009.   Hore zdar!

 
 

 FUTBALOVÝ TURNAJ 2008 ... (pozri viac)

pozvánka na turnaj,  klinkni pre viac...

pri príležitosti 45. výročia založenia Telovýchovnej jednoty vo Veternej Porube sa konal 12. júla futbalový turnaj na miestnom ihrisku

Za doterajšiu podporu a finančnú pomoc ďakujeme našim sponzorom:

  Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obecný úrad Veterná Poruba

Obecný úrad veterná Poruba
nadšenec futbalu Dušan Lizúch Dušan Lizúch
firma KoMo sro Firma KoMo sro - Miroslav Komendák

....staršie aktuality