VNÚTORNÉ SMERNICE


  • VNÚTORNÁ SMERNICA č. 2/2011 upravujúca postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru,  na uskutočnenie stavebných  prác a  na poskytovanie služieb
    stiahnuť dokument »
    späť