DENNÝ PORIADOK

Školský rok 2012 - 2013
Riaditeľka Iveta Rošková
Učiteľka Marta Rakytová
 
Čas Činnosti
7.00 hod. Otvorenie
07.00 - 8.45 hod. Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, edukačné aktivity
08.45 - 9.15 hod. Osobná hygiena, desiata
09.15 - 11.45 hod. Edukačné aktivity, pobyt vonku
11.45 - 12.15 hod. Osobná hygiena, obed
12.45 - 14.45 hod. Osobná hygiena, odpočinok pohybovo - relaxačné cvičenia
14.45 - 15.15 hod. Osobná hygiena, olovrant
15.15 - 16.30 hod. Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové podľa výberu detí, edukačné aktivity
16.30 hod. Ukončenie prevádzky MŠ