Zo života ...

  v školskom roku 2009/2010....

Do našej škôlky spolu so mnou chodili v školskom roku 2009/10 títo moji kamaráti:

Predškoláci: Eli Bendíková, Jakubko Červeň, Hugo Charvát,
Andrej Komendák, Kristián Michalský
Strední žiaci: Zuzanka Kamenská, Milka Stromková, Adamko Stromko, Zuzanka Salajová, Lenka Zemková, Jakubko Zemko, Linda Žuffová
Naši najmenší: Slávka Argalášová, Katka Hančinová, Lenka Lacková