Stolnotenisový oddiel v roku 2017

 

V sobotu 16. decembra 2017 usporiadal stolnotenisový oddiel turnaj registrovaných hráčov pri príležitosti osláv 10. výročia obnovenia Stolnotenisového oddielu. V Kultúrnom dome vo Veternej Porube sa stretli s domácim družstvom družstvá z Bobrovca a Podturne. Do nálady hral pán Jelínek Jozef. Vynikajúca atmosféra bola nielen pri spoločných zápasoch, ale aj pri kapustnici a čapovanom pive. Vyhodnotenie zápasov dopadlo nasledovne: 1. miesto získalo domáce družstvo Veternej Poruby, 2. miesto získalo družstvo Podturne a 3. miesto získalo družstvo z Bobrovca. Spoločný zážitok z akcie upevnil priateľstvá medzi družstvami a zanechal v nich príjemné spomienky.

 

 

 

 


 

Dňa 09.10.2017 oslávil okrúhle 50. narodeniny náš člen Jozef Jelínek. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.


 

Do novej jubilejnej 10. sezóny 2017/2018 sme postavili už len jedno družstvo.
TJ Družstevník Veterná Poruba A družstvo: Švanda Rastislav, Komendák Milan ml., Jelínek Jozef, Kuchárik Radovan, Kuchárik Pavel, Komendák Milan st., Lizúch Ľuboš, Balco Ján, Droppa Radoslav a Háčik Milan.


 

Dňa 21.05.2017 sa zaradil medzi dospelých občanov aj náš člen Komendák Milan ml. (oslávil 18 rokov). Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

 

 

Dňa 6.1.2017 sa uskutočnil s sále Kultúrneho domu vo Veternej Porube Trojkráľový stolnotenisový turnaj. Súťažilo sa v 2 kategóriách: mužia a ženy, kedže so žiakov sa nikto nezúčastnil. Medzi mužmi sa turnaja zúčastnilo 6 súťažiacich. Na treťom mieste sa umiestnil Peter Maro, na druho mieste Tomáš Chren a víťazom turnaja sa stal Michal Kováč st. Medzi ženami sa zúčastnili 3 súťažiace. Tretie miesto obsadila Zuzana Kamenská, na druhom mieste sa umiestnila Lenka Kamenská a víťazkou turnaja sa stala Erika Chrenová.

 

 


 

Dňa 29.11.2016 oslávil okrúhle 50. narodeniny náš člen Milan Háčik. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

 


Stolnotenisový oddiel začal novú sezónu 2016/2017

 

Stolnotenisový oddiel začal novú v poradí už 9. sezónu 2016/2017 v 2. triede opäť s dvomi družstvami. A družstvo nastúpi do sezóny v tomto zložení: Komendák Milan ml., Švanda Rastislav, Jelínek Jozef, Kuchárik Pavel, Kuchárik Radovan, Lizúch Lukáš. B družstvo nastúpi do sezóny v nasledovnom zložení : Komendák Milan st., Balco Tibor, Lizúch Ľuboš, Balco Ján, Háčik Milan, Tomko Vladimír a Droppa Radoslav.

 

aktuálna tabuľka


 

V sobotu 24.septembera 2016 usporiadal stolnotenisový oddiel turnaj registrovaných hráčov. V Kultúrnom dome vo Veternej Porube sa stretli s domácim družstvom družstvá z Bobrovca a Pavlovej Vsi. Do nálady hral pán Jelínek Jozef. Vynikajúca atmosféra bola nielen pri spoločných zápasoch, ale aj pri guláši a čapovanom pive. Vyhodnotenie zápasov dopadlo nasledovne: 1.miesto získalo domáce družstvo Veternej Poruby, 2.miesto získalo družstvo Pavlovej Vsi a 3. miesto získalo družstvo z Bobrovca.  Spoločný zážitok z akcie upevnil priateľstvá medzi družstvami a zanechal v nich príjemné spomienky.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 19.09.2016 oslávil 50. narodeniny náš člen Ľuboš Lizúch. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

 
 

Dňa 12.06.2016 oslávil okrúhle 40. narodeniny náš člen Mikuláš Hančin. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

 
 

Dňa 20.02.2016 oslávil 55. narodeniny náš člen Rastislav Švanda. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

 
 

Dňa 18.02.2016 oslávil okrúhle 20. narodeniny náš člen Ján Balco. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

 

 

Dňa 01.01.2016 oslávil okrúhle 50. narodeniny náš člen Vladimír Kováč. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

 
 
 

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009

Novoročný stolnotenisový turnaj 2016

Nový rok 2016 sa už tradične začal v našej obci športovým podujatím - Novoročným stolnotenisovým turnajom. Na turnaji si mohli všetci neregistrovaní hráči, ktorí mali chuť začať Nový rok športom. Súťažilo sa v kategórii deti do 18 r., ženy a muži.
Výsledky jednotlivých kategórii...
viac » fotogaléria...viac »


Stolnotenisový oddiel začal novú sezónu 2015/2016

 

Do novej sezóny postavíme 2 družstvá. A družstvo nastúpi do sezóny v tomto zložení : Kuchárik Pavel, Kuchárik Radovan, Jelínek Jozef, Lizúch Luboš, Švanda Rastislav, Tomko Vladimír, Jedlovský Marián a Kamenský Michal. B Družstvo nastúpi do sezóny v tomto zložení : Komendák Milan ml., Balco Tibor, Balco Ján, Háčik Milan, Kováč Vladimír, Komendák Milan st. a Hančin Mikuláš.

 

aktuálna tabuľka


Stolnotenisový oddiel začal novú sezónu 2014/2015

 

Stolnotenisový oddiel začal novú, v poradí už 7. sezónu 2014/2015 v tomto zložení: Kuchárik Pavel, Balco Tibor, Kuchárik Radovan, Tomko Vladimír, Háčik Milan, Balco Ján, Lizúch Ľuboš, Kováč Vladimír a Komendák Milan.

 

aktuálna tabuľka

 

 

V sobotu 12.04.2014 stolnotenisový oddiel TJ Družstevník Veterná Poruba zorganizoval turnaj pri príležitosti 50. teho výročia založenia TJ v obci. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá - TJ Smrečany - Žiar, CS Print Liptovský Hrádok a domáce družstvo z Veternej Poruby. Turnaj otvoril vedúci domáceho oddielu Radovan Kuchárik, ktorý zároveň privítal všetkých súťažiacich. Následne pokračovala v príhovore starostka obce pani Desana Stromková a predseda TJ Róbert Droppa, ktorý oboznámil prítomných s históriou TJ v obci a poprial veľa  úspechov v turnaji. Na prvý zápas nastúpilo domáce družstvo proti družstvu Smrečany - Žiar. Domáci podľahli hosťom 6 : 12. V druhom zápase zvíťazilo družstvo Smrečany - Žiar nad družstvom CS Print Liptovský Hrádok 14 : 4. Všetci zúčastnení mali k dispozícii občerstvenie vo forme gulášu a čapovaného piva, ktoré si veľmi pochvaľovali. V treťom zápase sa stretli družstvá domácich a CS Print Liptovský Hrádok. Zvíťazili domáci 11 : 7 a tým si zabezpečili 2. miesto v turnaji. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Smrečany - Žiar. Poháre za 1., 2., a 3. miesto odovzdala jednotlivým družstvám starostka obce. Najúspešnejším hráčom turnaja sa stal Csanyi Igor. Po odovzdávaní cien až do neskorého večera účastníkov zabával svojím hudobným programom člen družstva CS Print Jelínek Jozef. S priebehom turnaja boli všetci účastníci spokojní a aj takýmto spôsobom sa upevnili dobré vzťahy medzi jednotlivými družstvami. O tom svedčia aj fotografie zo spomínanej akcie.

 
 
  víťazi turnaja TJ Družba Smrečany - Žiar
  domáce družstvo Veterná Poruba
  družstvo CS Print Liptovský Hrádok
  varenie guláša

marec 2014 22.03.2014 oslávil náš člen Pavel Kuchárik okrúhle 50. narodeniny. Srdečne blahoželáme a želáme veľa športových úspechov.

Dňa 18.02.2014 sa zaradil medzi dospelých občanov aj náš člen Ján Balco (oslávil 18 rokov)


Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009 Novoročný stolnotenisový turnaj 2014
Nový rok 2014 sa už tradične začal v našej obci športovým podujatím - Novoročným stolnotenisovým turnajom. Na turnaji si mohli všetci neregistrovaní hráči, ktorí mali chuť začať Nový rok športom. Súťažilo sa v kategórii deti do 18 r., ženy a muži.
Výsledky jednotlivých kategórii...
viac » fotogaléria...viac »

Stolnotenisový oddiel začal novú sezónu 2013/2014

  Členovia oddielu: Kuchárik Pavel, Macík Ján, Balco Tibor, Kuchárik Radovan, Háčik Milan, Chlistek Tomáš, Balco Ján, Kováč Vladimír, Tomko Vladimír, Lizúch Luboš st. a Mlynarčík Jaroslav.
  aktuálna tabuľka

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009

Novoročný stolnotenisový turnaj 2013

Nový rok 2013 sa začal v našej obci športovým podujatím - Novoročným stolnotenisovým turnajom. Na turnaji si mohli všetci neregistrovaní hráči, ktorí mali chuť začať Nový rok športom. Súťažilo sa v kategórii deti do 18 r., ženy a muži.
Stolnotenisový oddiel ďakuje starostke obce za sponzorský dar.
Výsledky jednotlivých kategórii...
viac »


stolnotenisová sezóna 2011/2012 je ukončená a naše mužstvo sa umiestnilo na 10 mieste

Členovia oddielu Telovýchovnej jednoty Družstevník Veterná Poruba:
Balco Tibor, Tomko Daniel, Tomko Vladimír, Krokos  Ľubomír, Kuchárik Pavel, Kuchárik Radovan, Háčik  Milan, Balco Ján, Chlistek Tomáš,
 Lizúch Lukáš 

 

 

 

aktuálna tabuľka


marec 2012

Člen STO Tibor Balco bude čoskoro oslavovať 50 rokov. Pri tejto príležitosti mu jeho spoluhráči po skončení sezóny poďakovali a poblahoželali k výročiu a pripravili okrem iného aj stolnotenisovú tortu.

 
 

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2011
Záver roka 2011 bol už tradične pre členov TJ Družstevník v športovom duchu. Stolnotenisový oddiel usporiadal turnaj, na ktorom si zahrali neregistrovaní "pinpongisti".  Súťažilo sa v kategórii deti do 15 r. a dospelí.

Kategória deti do 15 r.
  1. miesto Komendák Milan
  2. miesto Tomko Jakub
  3. miesto Kamenský Michal
  4. miesto Komendák Matúš
Kategória dospelí - neregistrovaní
  1. miesto Salaj Michal
  2. miesto Lizuch Luboš
  3. miesto Mlynarcik Jaroslav
  4. miesto Kováč Michal st.
  5. miesto Komendák Milan st.
 

6. miesto  

Uram Miroslav
  7. miesto Kamenský Ján
  8. miesto Salaj Eduard
  9. miesto Lizuch Luboš ml.
  10. miesto Kováč Michal ml.
 

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2010
Záver roka 2010 bol pre členov TJ Družstevník v športovom duchu. Stolnotenisový oddiel usporiadal už tradične turnaj, na ktorom si zahrali neregistrovaní "pinpongisti".  Súťažilo sa v kategórii žiaci a dospelí.

Kategória žiaci:
  1. miesto Komendák Milan
  2. miesto Tomko Jakub
  3. miesto Kamenský Michal
  4. miesto Lizuch Lubo
  5. miesto Stromko Michal
Kategória dospelí:
  1. miesto Csanyii Igor
  2. miesto Lizuch Lubo
  3. miesto Mlynarcik Jaro
  4. miesto Komendák Milan
  5. miesto Chlistek Tomáš

6. - 9. miesto  

Stromko Dušan, Balco Ján, Lizuch Marek, Lizuch Lukáš

V sobotu 09.10.2010 v Kultúrnom dome Veterná Poruba otvárajú naši pinpongisti novú sezónu 2010/2011.

Členovia oddielu Telovýchovnej jednoty Družstevník Veterná Poruba

oddiel „A“:

Mišota Matej, Balco Tibor, Tomko Daniel, Tomko Vladimír, Krokos Ľubomír, Kendera Richard
oddiel „B“: Kuchárik Pavel, Kuchárik Radovan, Háčik Milan, Jurčo Milan, Balco Ján, Chlistek Tomáš, Lizúch Lukáš

Výsledky jednotlivých zápasov si môžete pozrieť tu:
PIN - PONG tabuľky VETERNÁ PORUBA


TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK Veterná Poruba Stolnotenisový oddiel začal po dlhšej pauze svoju činnosť so staronovými členmi na jar tohto roku

Sezónu 2009/2010 začali prvým kolom v 8. lige Liptovský Mikuláš muži 24.10.2009 v kultúrnom dome Veterná Poruba.

Členovia oddielu:
Balco Tibor, Hančin Mikuláš, Hančinová Elena, Háčik Milan, Kuchárik Pavel, Kuchárik Radovan, Mišota Martin, Tomko Daniel, Tomko Vladimír

Výsledky jednotlivých zápasov si môžete pozrieť tu:
PIN - PONG tabuľky VETERNÁ PORUBA


Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009

 

 

 

 

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009
Záver roka 2009 bol pre členov TJ Družstevník v športovom duchu. Stolnotenisový oddiel usporiadal už tradične turnaj, na ktorom si zahrali neregistrovaní "poinpongisti".  Súťažilo sa v kategórii žiaci a dospelí.

Kategória žiaci:

Balco Ján, Lizúch Lukáš, Chlistek Tomáš, Komendák Milan, Lizúch Ľuboš, Kamenský Michal

Kategória dospelí:
Kubáň Jozef, Lacek Jozef, Lizúch Luboš, Lizúch Dušan, Komendák Milan, Kováč Michal, Kováč Patrik, Mlynarčík Jaroslav

 

 

Podľa slov usporiadateľa: "Vyhrali asi všetci, lebo sa vypila skoro celá krčma... :)))" Deti dostali za prvé tri miesta medaile a všetci dostali ešte nejakú sladkosť a diplom za účasť. ... hlavne všetci si dobre zašportovali a zabavili sa...

Konečné výsledy podľa jednotlivých zápasov a setov: tabuľka výsledkov

ping pong

späť