OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU späť

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

aktualizované 26.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu vo Veternej Porube
viac »
pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube viac »
aktualizované 23.08.2018 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 otvoriť »
aktualizované 06.08.2018 Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK. otvoriť »
aktualizované 02.08.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu... otvoriť »
aktualizované 17.07.2018 Informácie pre voliča otvoriť »

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

aktualizované 25.09.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja otvoriť »
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov otvoriť »
aktualizované 08.09.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

otvoriť »
  Informácie pre voliča otvoriť »
aktualizované 30.06.2017

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

otvoriť »
 

Informácie pre voliča

otvoriť »

aktualizované 06.05.2016

Výsledky VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v našej obci

 
 

Z celkového počtu 315 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 190 občanov - 60,31% a odovzdalo 188 platných hlasovacích lístkov. Jednotlivé hlasy boli rozdelené pre jednotlivé strany nasledovne:

  Strana TIP
"STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)"
"OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)"
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
MOST-HÍD"
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACI
Sloboda a Solidarita

0
0
18
0
1
21
1
0
0

0
0
26
0
0
0
65
5
6
15
13
0
0
17


  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016      
aktualizované 06.01.2016 Rozvrh plôch pre vyvesenie volebných plagátov v obci Veterná Poruba pre volebnú kampaň volieb do NR SR 2016:    otvoriť »
  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostke obce pre voľby do NR SR 2016:    otvoriť »
aktualizované 18.11.2015 Vyhlásenie voleb do Národnej rady    otvoriť »
  Informácie pre voliča    otvoriť »

  "Verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022"
  Oslovenie občanov na stiahnutie»
  Formulár pripomienok

na stiahnutie»

  Príloha č.1.

na stiahnutie»

  Príloha č.2.

na stiahnutie»

  Príloha č.3.

na stiahnutie»

  Príloha č.4.

na stiahnutie»

  Príloha č.5. SWOT analýza obce Veterná Poruba

na stiahnutie»


aktualizované 26.05.2012

Výsledky do Európskeho parlamentu v našej obci
Z celkového počtu 320 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 24 občanov - 7,5 % a odovzdalo 23 platných hlasovacích obálok. Svoje hlasy pridelili jednotlivým stranám nasledovne:

  Kresťanskodemokratické hnutie
SMER - sociálna demokracia
Strana TIP
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
ÚSVIT
Slovenská národná strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 

1 hlas
11 hlasov
4 hlasy
3 hlasy
1 hlasy
1 hlasy
1 hlasy
1 hlasy


aktualizované 31.03.2012 Výsledky Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo v našej obci
  Z celkového počtu 320 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 153 občanov - 48 % a odovzdalo 152 platných hlasovacích lístkov.
Fico Robert získal 86 hlasov a Kiska Andrej získal 66 hlasov

aktualizované 16.03.2012 Výsledky Voľby prezidenta Slovenskej republiky v našej obci
 

Z celkového počtu 319 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 145 občanov - 45,45 % a odovzdalo 144 platných hlasovacích lístkov. Jednotlivé hlasy boli rozdelené pre jednotlivých kandidátov nasledovne:

  Bárdos Gyula
Behýl Jozef
Fico Robert
Fischer Viliam
Hrušovský Pavol
Kiska Andrej
Kňažko Milan
Mezenská Helena
Procházka Radoslav
2 hlasy
1 hlas
56 hlasov
2 hlasy
1 hlas
27 hlasy
25 hlasov
4 hlasy
26 hlasov
  V našom volebnom okrsku nezíslalii ostatní kandidáti ani jede hlas.

aktualizované 12.03.2012

Výsledky VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
v našej obci

Z celkového počtu 326 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 197 občanov - 60,43% a odovzdalo 194 platných hlasovacích lístkov. Jednotlivé hlasy boli rozdelené pre jednotlivé strany nasledovne:
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER - sociálna demokracia 
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Komunistická strana Slovenska
MOST - HÍD
99 % - občiansky hlas
Robíme to pre deti - SF 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ 
5 hlasov
1 hlas
11 hlasov
24 hlasov
2 hlasy
2 hlasy
6 hlasov
118 hlasov
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
5 hlasov
1 hlas
9 hlasov
6 hlasov

aktualizované 07.02.2012 Stredoslovenská energetika OC Liptovský Mikuláš žiada občanov Veternej Poruby o spoluprácu... na stiahnutie»
aktualizované 17.01.2012 Obvodné oddelenie Policajného zboru Liptovský Mikuláš žiada o zverejnenie a o oboznámenie... na stiahnutie»
aktualizované 10.01.2012 Obec Veterná Poruba zverejňuje zámer previesť odplatným prevodom na Liptovskú vodárenskú spoločnosť  a.s. na stiahnutie»

  Upozornenie na chybu "Súťažné podklady k výzve"na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku (č. 05744-WYP) na stiahnutie»
 

"Súťažné podklady k výzve" na predkladanie súťažných ponúk na predmet obstarania" Rekonštrukcia miestnej komunikácie pod predajňou COOP Jednota" vo Veternej Porube.

na stiahnutie»
  Záverečný účet obce Veterná Poruba za rok 2010 na stiahnutie»
 
OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU 2010  otvoriť »