HISTÓRIA OBCE

  Obyvateľstvo
  Dejiny kostola vo Svätom Štefane
  Správa obce - Richtári, starostovia, ...
  Školstvo
  Živelné pohromy
  Stavby v obci
  Kultúrny a spolkový život v obci

Správa obce
Pre Veternú Porubu je charakteristické to, že richtár vo svojej funkcii zotrvával dlhšie v porovnaní s okolitými obcami. Toto mohlo byť v minulosti podmienené aj tým, že len málokto bol schopný takýto úrad zastávať, lebo vo Veternej Porube bola až do druhej polovice 19. storočia skoro stopercentná negramotnosť a jednou z najdôležitejších požiadaviek pri voľbe richtára bola znalosť čítať a písať.
Už od stredoveku významné miesto v obecnej samospráve zastával notár, ktorý mal na starosti všetku písomnú agendu obce. Robil správy zo zasadnutí obecnej rady, viedol súdne a kurentálne protokoly.


Richtári, starostovia, vládny komisár, predsedovia MNV:

Ján Háčik 1850 – 1856
Michal Jančuška 1856 – 1860
Martin Salaj 1861
Michal Jančuška 1871 – 1877

Matej Kuchárik

1877 – 1884
Michal Kuchárik 1884 – 1896
Ján Hudec 1897 – 1903
Martin Krajči 1904 – 1914
Michal Trnovský 1914 – 1919

Michal Stupka

1919 – 1923
Ján Jančuška 1923 – 1931
Juraj Stromko 1932 – 1938
Michal Šuchtár 1938 – 1942
Juraj Stromko 1942 – 1945

Ján Jančuška

1945 – 1949
Jozef Komendák 1950 – 1952
Jozef Matejka 1952 – 1959

Ján Hudec

1959 – 1963

Ladislav Jančuška

1964 – 1986
Jaroslav Salaj 1986 – 1994
PhDr. Desana Stromková 1994 – 2006
Bc. Ján Socháň  2007

[ Späť ]