HISTÓRIA OBCE

  Obyvateľstvo
  Dejiny kostola vo Svätom Štefane
  Správa obce - Richtári, starostovia, ...
  Školstvo
  Živelné pohromy
  Stavby v obci
  Kultúrny a spolkový život v obci
 


naši starí otcovia v čase založenia Hasičského zboru ...(koho ste tam našli?)


dejiny divadelníctva na Veternej Porube písali aj títo spoluobčania - poznáte niekoho?

[ Späť ]