Danuša Beláková

hlavná kontrolórka obce Veterná Poruba

späť na obecný úrad

Obecný kontrolór

 • PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Veterná Poruba na II. polrok 2018.
  stiahnuť dokument »

 • PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Veterná Poruba na I. polrok 2018.
  stiahnuť dokument »

 • PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Veterná Poruba na II. polrok 2017.
  stiahnuť dokument »

 • PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Veterná Poruba na I. polrok 2016.
  stiahnuť dokument »

 • NÁVRH  PLÁNU kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba
  na II. polrok 2015.

  stiahnuť dokument »

 • PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  Veterná Poruba na I. polrok 2015.
  stiahnuť dokument »

 • Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba k Návrhu rozpočtu obce Veterná Poruba na roky 2015, 2016 a 2017.
  stiahnuť dokument »

 • Správa z vykonanej kontroly efektívnosti využitia a stavu nehnuteľného majetku obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Veterná Poruba za mesiac september 2014
  stiahnuť dokument »

 • PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2014.
  stiahnuť dokument »

 • NÁVRH  PLÁNU kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba
  na II. polrok 2013.

  stiahnuť dokument »

 • NÁVRH  PLÁNU kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba
  na I. polrok 2013.

  stiahnuť dokument »

 • Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly účtovných dokladov za mesiac január 2012 obce Veterná Poruba
  stiahnuť dokument »

 • Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Veterná Poruba za rok 2010
  stiahnuť dokument »

 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na II. polrok 2011
  stiahnuť dokument »

 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na I. polrok 2011
  stiahnuť dokument »

 • SPRÁVA z vykonanej  následnej finančnej kontroly správa miestnych daní a poplatku obce Veterná Poruba zo dňa 06.12.2010
  stiahnuť dokument »

 • SPRÁVA z vykonanej  následnej finančnej kontroly pracovno-právnych vzťahov obce Veterná Poruba zo dňa 13.10.2010
  stiahnuť dokument »

 • SPRÁVA z vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných zmluvných vzťahov Obce Veterná Poruba zo dňa 17.08.2010
  stiahnuť dokument »

 • SPRÁVA z vykonanej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba  na vybrané zmluvné vzťahy zo dňa 19.7.2010
  stiahnuť dokument »