Knižnica v obci Veterná Poruba
 výpisky z kroniky

 

Podľa nariadenia Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave pod číslom 19172/II 1925 a podľa zákona č. 430/1919 zbierky zákonov a nariadení bola každá politická obec povinná zriadiť si obecnú knižnicu. Vo Veternej Porube bola obecná knižnica zriadená na zasadnutí obecného zastupiteľstva 18. mája 1925 a bola zvolená štvorčlenná knižničná rada, ktorá sa starala o funkčnosť tejto inštitúcie.

 
 

Píše sa rok 1955 „V obci je založená knižnica a čitáreň, obyvateľstvo knižnicu navštevuje viacej v zimnom období, keď sú dlhé večeri a poľnohospodárske práce sú v menšom rozsahu. Knižnica je umiestnená v budove národnej školy, pri ktorej je tiež čitáreň. Občania po väčšine čítajú knihy doma.“

 
 

Knižnicu na Veternej Porube viedli:

 
  1957 - 1976 pán učiteľ vtedajšej Základnej deväťročnej školy vo Veternej Porube Štefan Grešík.  
  od 1977 Vierka Kucháriková a Emília Mlynarčíková  
  v roku 1983 bola knižnica na 5 mesiacov mimo prevádzky, pretože Emília Mlynarčíková sa vzdala funkcie a nebolo možné nájsť náhradu. Nakoniec sa knižnice ujala pani Ružena Rakytová.  
  od 1995 Martina Kucháriková a presťahovala sa do priestorov budovy Jednota  
  od 1.10.1998 Martina Kucháriková odchádza na VŠ a knižnicu preberá Zuzana Jančušková  
  Obecnú knižnicu na krátky čas viedli aj Ján Balco a Alena Komendáková.  
  od 2008 Petronela Jančušková  
       


Barborka Hudecová - najmladšia "čitateľka" za rok 2016....Najlepšia čitateľka roka 2015 je Zuzka KamenskáKnihy v sebe ukrývajú život, preto hĺbavejší čitateľ žije v stránkach, povrchnejší na stránkach kníh. Život sa žije a kniha sa číta. Keď je kniha dobrá, tak sa žije. A keď je život zlý, tak sa číta. Na stránkach kníh sú len zlomky, útržky života... Život sa nikdy nedá spútať knihou. Život v knihe môžeš len cítiť a vnímať. Je ako vánok medzi písmenami. Len vtedy je kniha prevetraná múdrosťou  života. Knihy prahnú po živote. Život neprahne po knihách. To iba my ľudia prahneme po oboch. Tak žite a čítajte. Možno sa z Vás stane človek. To Vám praje Vaša knihovníčka.


Stalo sa v knižnici

  • Knižnica vo Veternej Porube Vás všetkých pozvala na prednášku s praktickou ukážkou starostlivosti o telo - masáž s Lenkou Kamenskou. Na akcii bolo perfektne oddychovo.

  • Oddychovú atmosféru zachytávajú fotky vo fotogalérii viac vo fotogalérii »


k pozvánke viac »
atmosféru zachytávajú fotky viac vo fotogalérii »

Darujme pre naše talenty
Obecná knižnica si Vás dovoľuje požiadať o dobrovoľný, či už finančný alebo materiálny príspevok, ktorý bude určený na aktivity pre deti.
Materiálny príspevok:
papierenské a kancelárske potreby rôzneho druhu.
Dobrovoľné príspevky môžete odovzdať priamo v knižnici, každú nedeľu od 17.00 do 19.00 hod. Ďakujeme Vám.

Ja som „VEPO" –  škriatok,
mám rád každý sviatok.
Porubské rúčky ma stvorili,
keď v knižnici tvorili.

Pojedol som všetku múdrosť sveta,
cudzia mi nie je žiadna veta.
Som vtipný a viem čarovať,
maľovať, tancovať i jódlovať.

  • Od februára 2015 bude knižnica otvorená každú Nedeľu od 17:00 do 19:00.

  • Najlepšími čitatelkami roka 2014 sa stali Ivanka a Lenka Lackové.  Blahoželáme.

  • Upozornenie! Čitatelia, ktorí máte doma knihy dlhšie ako je výpožičná doba (1 mesiac), prineste ich, prosím. Určite si ich chcú prečítať aj iní. Ďakujem.


Podnety a pripomienky na zlepšenie môžete posielať na email: petronela.jancuskova@gmail.com, Do skorého čítania!
Najlepšie čitateľky roka 2014


Dielo Zuzky Kamenskej /aj toto robíme v našej knižnici/

[ Späť ]