obsah

ďalšia
Družstvo Telovýchova

 Marek Lizúch, Tomáš Chlistek, Peter Háčik, Martin Jančo,
Ján Balco a Matej Hrnčiar