V roku 1963 skupinka nadšencov futbalu na čele s Paľom Matejkom založila Telovýchovnú jednotu Družstevník  - Veterná Poruba. Telovýchovná jednota mala len jeden oddiel futbalový a prvý ročník súťaže hrávala na ihriskách súperov. Neskôr pod vedením predsedu TJ Jaroslava Tomku boli založené ďalšie športové oddiely TJ: stolnotenisový a turistický.
Funkcionári založenej TJ Družstevník v roku 1963: Pavol Matejka, Ján Pleva, Peter Lizúch, Vladimír Stromko - Jačala

 

Michal Kováč st., Dušan Lizúch, Michal Kováč, Jaroslav Mlynarčík, Rastislav Rakyta, Ján Žuffa, Dušan Bačík, Pavol Jančuška, Peter Stromko, Pavel Šuchtár

Ján Pleva Pavol Matejka Peter Lizúch Vladimír Stromko
Michal Kováč st., Dušan Lizúch, Michal Kováč, Jaroslav Mlynarčík, Rastislav Rakyta, Ján Žuffa, Dušan Bačík, Pavol Jančuška, Peter Stromko, Pavel Šuchtár
obsah