Súčasný divadelný súbor pôsobil vo svojich začiatkoch pod názvom Divadlo mladých.
 
Detský krúžok Ú S M E V