Divadelná sezóna 20011/12

späť


Pre divadelnú sezónu 2011/2012 si porubskí ochotníci pripravili divadelnú hru Petra Kovalčíka - Zásnuby. Dej sa odohráva v súčasnosti. V robotníckej rodine Flora Hanzlíka, u ktorého sa konajú zásnuby jeho dcéry. Floro, aby sa zapáčil snúbencovej rodine, vymyslel, že sú "nóbl" rodina - zámožná. Manželka síce nesúhlasí, ale pod nátlakom manžela pristáva na hru.
Netušili však, že snúbencova rodina, tiež robotnícka, vymyslela to iste.
Prinieslo to veľa komických situácii.
Nakoniec sa dozvedajú pravdu, že sú si všetci rovní a zmierení so skutočnosťou, pokračujú v zásnubách.   

   Osoby a obsadenie:
  Cilka Peťa Jančušková
  Floro Hanzlík Miroslav Komendák
  Tereza - Cilkina mama Eva Ševčíková
  Ivica - Cilkina sestra Dominika Karasková
  Strýko Tomáš Marek Lizúch
  Tomášova žena Elena Križianová
  Strýko Vendo Peter Socháň
  Kazimír Miloš Repček
  Cecil Aleš Salaj
  Štefan - Cecilov otec Daniel Tomko
  Cecilova  mama Zuzana Jančušková
  Cyro - Cecilov brat Vladimír Mlynarčík
  Arpád - čašník Tibor Balco
  DJ Vladimír Karaska
   Text sledovala Zuzana Jančušková
   Réžia Elena Križianová

Úvodné slovo a jednotlivých hercov predstavil Vladimír Karaska

 

[ Späť ]