Divadelná sezóna 2007/08

späť


   V tejto sezóne divadelný súbor uviedol hru „Zoznamovacia kancelária“.

Hralo ju už v roku 1993 Divadlo mladých ako prvú hru v čisto dievčenskej zostave. (bližšie informácie o hre a obsadení sú uvedené v časti Divadlo 1993)

   Od roku 1993 uplynul pomerne dlhý čas a svojich divadelných rolí sa ujali nasledovní herci a herečky:
  Pán Freier Miroslav Komendák
  Elena Stolárová Martina Kucháriková
  Mária Stehlíková Elena Križianová
  Fedor Hrubý Peter Socháň
  sluha Eduard Miloš Repček
  Bartolomej Kudlička Tibor Balco
  Margita Špačková Zuzana Jančušková
  Ján Končok Marek Lizúch
  Réžia Elena Križianová
  Text sledovala Zuzana Jančušková
Sprievodné slovo a predstavenie jednotlivých hercov Lenka Kucháriková
 
zľava: Pán Freier - Miroslav Komendák, Elena Stolárová - Martina Kucháriková, Bartolomej Kudlička - Tibor Balco, Mária Stehlíková - Elena Križianová
zľava: Margita Špačková - Zuzana Jančušková, Fedor Hrubý - Peter Socháň,
Pán Freier - Miroslav Komendák, Bartolomej Kudlička - Tibor Balco,
Mária Stehlíková - Elena Križianová

poďakovanie pána starostu Jána Socháňa učinkujúcim hercom,
zľava: Zuzana Jančušková, Peter Socháň, Miloš Repček, Martina Kucháriková
Tibor Balco, Elena Križianová, Miroslav Komendák, Marek Lizúch

[ Späť ]