aktualizované 22.03.2018 Takto si tu žijeme
Takto si tu žijeme na Veternej Porube

 » Stavebný obvod 
   "Lokalita pri Ihrisku"

 » Geoportál
   Veterná Poruba

 » Cestovný poriadok

Inormácia
o začatí vyvlastňovacieho konania... viac »
aktualizované 21.03.2018

Oznámenie zmeny
S
tarostka obce Veterná Poruba oznamuje, že z organizačných dôvodov sa 2. zasadnutie OZ presúva na o týždeň, na stredu 28.3.2018 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Verejná vyhláška
Spoločnýobecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje o začatí konania o zmene stavby... viac »

aktualizované 14.03.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 12.03.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp. Obec Veterná Poruba ako príslušný orgán... viac »

aktualizované 10.03.2018

aktualizované 19.02.2018

Oznámenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že bude prebiehať ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK proti besnote - jesenná kampaň. viac »

aktualizované 19.02.2018

aktualizované 09.02.2018

OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka MŠ vo Veternej Porube oznamuje, že zápis nových detí na školský rok 2018-2019,
bude prebiehať od 15. februára do 15. marca 2018.

Pomienky prijatia dieťaťa do MŠ:
- dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky
- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s dodatočným odkladom školskej dochádzky
- dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku

V prípade voľnej kapacity môže byť prijaté aj dieťa mladšie ako tri roky

Iveta Rošková, riaditeľka MŠ Veterná Poruba

aktualizované 07.02.2018

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 01.02.2018

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!
viac »

aktualizované 16.01.2018

aktualizované 15.01.2018

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

» Aktuality 2017