aktualizované 15.12.2017 Takto si tu žijeme
Takto si tu žijeme na Veternej Porube

 » Stavebný obvod 
   "Lokalita pri Ihrisku"

 » Geoportál
   Veterná Poruba

 » Cestovný poriadok

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

aktualizované 13.12.2017
aktualizované 06.12.2017
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2017 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »
aktualizované 29.11.2017

aktualizované 28.11.2017

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

aktualizované 22.11.2017
aktualizované 19.11.2017

aktualizované 14.11.2017

aktualizované 12.11.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2017 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 09.11.2017
aktualizované 22.11.2017
Oznámenie
Výsledky
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
- kompletné výsledky volieb podľa jednotlivých obcí a okrskov v nich
viac »
aktualizované 07.11.2017
aktualizované 21.10.2017

aktualizované 17.10.2017

aktualizované 11.10.2017
Oznámenie
Oznámenie o uložení písomnosti viac »
aktualizované 25.09.2017

Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
viac »

aktualizované 22.09.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2017 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 19.09.2017
Oznámenie - orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň  viac »
aktualizované 08.09.2017

Oznámenie
Výstup na Poludnicu sa uskutoční túto nedeľu, 10.09.2017, s odchodom o 7.00 hod. z autobusovej zastávky Veterná Poruba.

Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia
Informácie pre voliča
 viac »
aktualizované 02.09.2017

Oznámenie
Z dôvodu nepriaznivého počasia sa Výstup na Poludncu odkladá o týdeň v nedeľu 10.09.2017.

aktualizované 26.08.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 30.08.2017 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 24.08.2017

aktualizované 22.08.2017
aktualizované 09.08.2017

OZNAM - o čerpaní dovolenky na obecnom úrade
DOVOLENKA
od
14.8. do 25.8.2017 – obecný úrad zatvorený
Úradné hodiny v ďalších dňoch: viac »

aktualizované 07.08.2017
aktualizované 31.07.2017
Oznámenie - Pripomienky k CP
Dňa 10.12.2017 vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky pre rok 2018 . Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zaslanie návrhov resp. pripomienok na zmenu CP. viac »
aktualizované 19.07.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 26.07.2017 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Oznámenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPECENSTVA VZNIKU POŽIARU viac »

aktualizované 04.07.2017

Obec a Športový klub Závažná Poruba
Vás pozývajú
na 23. ročník futbalového turnaja
"O POHÁR STAROSTU OBCE"
viac »

aktualizované 30.07.2017
Oznámenie
aktualizované 22.06.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2017 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 21.06.2017

Obec Veterná Poruba

v spolupráci s Materskou školou, OZ Hasiči Veterná Poruba, Obecnou knižnicou a TJ Družstevník Veterná Poruba


Vás pozývajú na
Deň rodiny 2017 – VI. ročník

a 745. narodeniny Veternej Poruby

Program:
30.06.2017 (piatok)
                   
  17.00 hod. 

"Deti – pýcha rodičov"- miestnosť ZPOZu – pozývame úspešných žiakov a reprezentantov škôl a ich rodičov

14.7.2017 (piatok)
  18.00 hod. 

„Cyklistické preteky“ – pre deti, mládež aj odvážnych dospelých - štart a cieľ pri KD

15.7.2016 (sobota)     

 

10.00 hod.  

„745 rokov v živote Veternej Poruby“ – kreslenie na asfalt pred knižnicou

  14.30 hod.

Program k 745. výročiu prvej písomnej zmienky o obci - ihrisko

  15.00 hod.

Súťaže pre najmenších

  16.00 hod.

Atrakcie a súťaže pre deti ( bitie klincov pre deti, striekanie vodou na terč, vozenie sa na koňoch, kopanie jedenástok fitloptou a iné)

  17.00 hod.

„Rodina je, keď... sme všetci spolu“ – súťaže pre rodiny aj jednotlivcov (hádzanie polenom a válkom, zabíjanie klincov, rodinná „hasičská“ štafeta a iné súťaže)

  18.30 hod. Občerstvenie pri guláši
  19.30 hod. Detská tombola
  20.00 hod. Zapálenie vatry
  20.30 hod. Zábava s hudobnou skupinou FLASH
aktualizované 14.06.2017

Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine v dňoch 17. – 18. júna 2017 a 24. – 25. júna 2017
viac »

seniori, zvýšte obozretnosť...!
V uplynulých týždňoch polícia v Lipt. Mikuláši zaznamenala 2 prípady krádeží u seniorov (86, 85). Páchatelia obete kontaktovali osobne.
V prvom prípade páchateľ neoprávnene vnikol do domu poškodenej, následne sa predstavil ako pracovník elektrární a žiadal vyplatiť nedoplatok na elektrine. Počas toho, ako si dôchodkyňa bola  vziať  finančné prostriedky na úhradu nedoplatku ju sledoval a  následne  jej  z rúk vytrhol taštičku, v ktorej mala uschovanú  finančnú  hotovosť  vo výške 1.100,- EUR a ušiel. 
viac » viac »

aktualizované 10.06.2017

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

aktualizované 02.06.2017

Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine od 03. júna 2017 počas štyroch po sebe nasledujúcich víkendov viac »

aktualizované 01.06.2017

Vnútorné predpisy

 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu

 • Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veterná Poruba
  viac v rubrike Úradná tabuľa »

aktualizované 31.05.2017

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Oznámenie
Stavebné povolenie - "TV IBV Veterná Poruba, Lokalita Pri Ihrisku viac »
Stavebné povolenie - "IV IBV Veterná Poruba, Lokalita Pri Ihrisku viac »
aktualizované 28.05.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2017 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 16.05.2017

Oznámenie
Rozhodnutie - Verejná vyhláška viac »

aktualizované 07.05.2017

aktualizované 05.05.2017

P O Z V Á N K A

Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Vás pozýva dňa 11. mája 2017 do Podturne (Liptovský Mikuláš) na XXII.  chovateľský deň pinzgauského plemena a Nákupný trh plemenných býčkov
Program:
viac »

aktualizované 24.04.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2017 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 19.04.2017

Táto divadelná hra je vhodná len pre dospelého diváka

aktualizované 09.04.2017

aktualizované 30.03.2017
Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 01. apríla a 02. apríla 2017 viac »
aktualizované 27.03.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 29.03.2017 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 22.03.2017

Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 25. marca a 26. marca 2017 viac »

aktualizované 22.03.2017

Jarné upratovanie
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v týždni
od 25.3. do 1.4.2017 jarné upratovanie

V rámci neho sa uskutoční:
 • zber šatstva a textilu
  počas celého týždňa na obecnom úrade v úradných hodinách

 • zber papiera a kartónu
  realizuje VPS Lipt. Mikuláš vo štvrtok 30.3.2017 o 17.00 hod. pred obecným úradom (za 3 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, za 10 kg papiera 10 ks hygienických  vreckoviek alebo 1 balíček kuchynských utierok)

 • zber elektroodpadu a  akumulátorových batérií (chladničky, sporáky, práčky, mikrovlnky, variče, ohrievače, TV, počítače, tlačiarne, kopírky, akubatérie ....) – sobota 1.4.2017 od 15.00 hod. - suterén pod kultúrnym domom 

 • čistenie verejných priestranstievsobota 1.4.2017 od 15.00 hod. (v závislosti od počasia)

aktualizované 09.03.2017

Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 11. marca a 12. marca 2017 viac »

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

aktualizované 07.03.2017

Všetkým manželkám, mamičkám, babičkám, svokrám, dcéram, priateľkám,
jednoducho všetkým ŽENÁM prajeme všetko najlepšie k MDŽ.

Veľa lásky, krásy, úsmevov... hlavne od mužov.

 

aktualizované 02.03.2017

Oznámenie
Oznámenie o začatí stavebného konania..."TV IBV Veterná Poruba, Lokalita Pri Ihrisku viac »
Oznámenie o začatí stavebného konania..."TV IBV Veterná Poruba, Lokalita Pri Ihrisku viac »
Oznámenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej správy ochrany ovzdušia viac »

Oznámenie
Zariadenie Dom seniorov Donovaly, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia PRO VITAE, disponuje voľnými lôžkami v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Viac informácií nájdete v priloženom liste.  viac »

Oznámenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že bude prebiehať ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK proti besnote - jesenná kampaň. viac »

Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 04. marca a 05. marca 2017 viac »

aktualizované 26.02.2017

aktualizované 23.02.2017

Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 25. februára a 26. februára 2017 viac »

aktualizované 13.02.2017

OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka MŠ vo Veternej Porube oznamuje, že zápis nových detí na školský rok 2017-2018, bude prebiehať od 15. februára do 15. marca 2017.

Pomienky prijatia dieťaťa do MŠ:
- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky
- dieťa s dodatočným odkladom školskej dochádzky
- dieťa s trvalým pobytom vo Veternej Porube
- dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku
- dieťa, ktorého matka je zamestnaná
- má už v MŠ staršieho súrodenca
Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity zariadenia

Iveta Rošková, riaditeľka MŠ Veterná Poruba

aktualizované 09.02.2017

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré sa uskutoční dňa 16.02.2017 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 08.02.2017
Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA... viac »
aktualizované 25.01.2017
aktualizované 24.01.2017

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 1/2017
  o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Veterná Poruba

 • Návrh na  VZN č. 2/2017
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube

  (viac v rubrike VZN_a rozpočet navrhy) 

aktualizované 04.01.2017
aktualizované 04.01.2017
» Aktuality 2016