aktualizované 27.12.2015

 

  Oznam
Všetci, čo sa prihlásili na Silvestrovskú batôžkovú zábavu sú srdečne vítaní 31.12.2015 v kultúrnom dome Veternej Poruby od 20:00 hodiny. Pri vstupe do sály sa bude platiť vstupné 2 eurá dospelí, deti do 15 rokov majú vstupné zadarmo.
So sebou si prineste všetko to, čo pojete a popijete. Do tanca Vám bude hrať legendárna skupina Kongo. TEŠÍME SA NA VÁS! PS: Poháre na vodu /vodku/ si nosiť nemusíte. Sú zariadené!!!
aktualizované 18.12.2015
  Oznam
Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude obecný úrad v čase
od 21.12.2015 do 5.1.2016 zatvorený.
aktualizované 16.12.2015
 

aktualizované 10.12.2015
  Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2015 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)
 

aktualizované 09.12.2015
 

OZ HASIČI VETERNÁ PORUBA
Vás pozýva na
Batôžkový Silvester /na pozvánky/
KEDY:
31.12. 2015  od 20:00

KDE:  Kultúrny dom Veterná Poruba
VSTUPNÉ: 2 eurá dospelí, deti do 15 rokov zadarmo
So sebou si prineste niečo „pod zub“ a dobrú náladu.
Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. 12. 2015u Vladimíra Mlynarčíka
(tel. 0904 860 671).

 

KNIŽNICA V DECEMBRI
06.12. 2015 (NEDEĽA) OTVORENÁ
13.12. 2015 (NEDEĽA) OTVORENÁ
20.12. 2015 (NEDEĽA) ZATVORENÁ
27.12. 2015 (NEDEĽA) OTVORENÁ

aktualizované 01.12.2015
 

Stretnutie dôchodcov
Na základe požiadaviek z októbrového stretnutia s jubilujúcimi dôchodcami Vás pozývame na mikulášske stretnutie všetkých dôchodcov, ktorí majú záujem stretávať sa častejšie, ako raz do roka.
Stretneme sa v sobotu 5.12.2015 o 17.00 v sále kultúrneho domu.  So sebou si prineste dobrú náladu a skvelé nápady na ďalšie  spoločné aktivity. Občerstvenie pripravíme.

  Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce predajom
viac »
prenajať poľnohospodársku pôdu viac »
aktualizované 27.11.2015
 

Obecná knižnica Veterná Poruba oznamuje zmenu otváracej doby na zimné mesiace (december, január, február).
KNIŽNICA BUDE OTVORENÁ každú nedeľu od 16:00 do 18:00 hod.

aktualizované 24.11.2015
 

Pozvánka
Obecné zastupiteľstvo zvolalo na sobotu 28.11.2015 o 18.00 hod. do kultúrneho domu tradičné jesenné zhromaždenie obyvateľov, na ktoré pozývame všetkých občanov.
viac »

aktualizované 23.11.2015
  Zabezpečenie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
V súvislosti s teroristickými útokmi vo Francúzsku prijala vláda SR úlohy na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti obyvateľov SR.
viac »
aktualizované 18.11.2015
 

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 2/2015
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  (viac v rubrike VZN_navrhy) 

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016    
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na
sobotu  5. marca 2016  viac v oznamoch »
  Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2015 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)
 

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

  "Verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022" viac v oznamoch »
aktualizované 12.11.2015
  Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce predajom
viac »
aktualizované 7.11.2015
 

aktualizované 30.10.2015
  Dňa 24.10.2015 sa pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším " v kultúrnom dome konalo spoločné posedenie všetkých dôchodcov.
Aj v tento deň sa chceme myšlienkami, spomienkami, spevom ale aj pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť. Pospomínať si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia život krajším. Želám Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou prežite obklopený láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.
viac »
 

Podpora zatepľovania
Spotreba energií v bytových budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej spotreby. Záujmom štátu je preto rôznymi opatreniami prispieť k znižovaniu tohto podielu.
Vláda prijala opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k obnove, ktorou sa

 • zníži potreba energie, čo  bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na životné prostredie,
 • zlepšia  tepelnotechnické vlastnosti  stavebných konštrukcií a predĺži sa životnosť rodinných domov,
 • znížia výdavky domácností na energie.

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia na jednom mieste, na webstránke http://www.zatepluj.sk/.

aktualizované 18.10.2015
 
aktualizované 12.10.2015
  Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »
aktualizované 19.09.2015
  Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2015 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)
aktualizované 9.09.2015
  Zmena
úradných hodín na Obecnom úrade Veterná Poruba (viac...)
  Pozvánka
Obec Partizánska Lupča Vás pozýva na 9. Remeselnícky jarmok v dňoch 18-19. sepembra 2015.
viac »
  Pozvánka
Obec Kokava Vás pozýva na Kokavský jesenný jarmok a trh šikovných rúk dňa 12. sepembra 2015 v areály Kultúrneho domu.
viac »
aktualizované 5.09.2015
  Pozvánka
Miestne kultúrne stredisko vo Východnej Vás pozýva na Koncert Kandráčovci do Amfiteátra vo Východnej dňa 20. sepembra 2015 o 14.00 hod.
viac »
aktualizované 25.08.2015
 

  Pozvánka
Kaviareň Piánko si Vás dovoľuje pozvať na ďalší ročník multižánrového festivalu Letokruhy 2015, ktorý sa uskutoční v utorok 1.9.2015 od 15:30hod. Mince vo fontáne, AgazagA, Peto Piatko a ďalší. Vstupné dobrovoľné.
viac »
aktualizované 12.08.2015
  VYHLÁSENIE METEOROLOGICKEJ VÝSTRAHY
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu 3. stupňa: Jav: Vysoké teploty Trvanie javu: 12.08.2015 12:00 h do 18:00 h (streda) 13.08.2015 12:00 h do 18:00 h (štvrtok) 14.08.2015 12:00 h do 18:00 h (piatok) pre okres Liptovský Mikuláš.
Žiadame Vás, aby ste v rámci svojich možností vykonali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany svojho života, zdravia a majetku a dodržiavali nasledovné odporúčania:
viac »
aktualizované 06.08.2015
  Miestna akčná skupina Horný Liptov
dovoľuje si Vás požiadať o pomoc pri distribúcii krátkeho dotazníka, ktorým zisťuje ako občania horného Liptova vnímajú rozvoj svojho regiónu. Výstupy z dotazníka nám pomôžu pri plánovaní projektov a aktivít v najbližších siedmych rokoch a pri uchádzaní sa o opätovnú podporu z EU fondov.
Dotazník je anonymný, je zavesený na:
http://www.hornyliptov.sk/dotaznik.html
aktualizované 04.08.2015
 

Stránkové hodiny na obecnom úrade Veterná Poruba
počas čerpania dovolenky v auguste 2015

Od 10.8.2015 do 14.8.2015 – dovolenka, obecný úrad zatvorený

Úradné hodiny počas ďalších dní:
17.8.2015 pondelok  7.30 – 12.30  
18.8.2015 utorok 7.30 - 17.00  
19.8.2015

streda

7.30 – 12.30

15.30 – 17.00

20.8.2015

štvrtok

dovolenka

 

21.8.2015

piatok

nestránkový deň

 

 

 

 

 

24.8.2015

pondelok 7.30 – 12.30

 

25.8.2015

utorok 7.30 - 17.00  
26.8.2015 streda 7.30 – 12.30

15.30 – 17.00

27.8.2015 štvrtok  dovolenka  
28.8.2015 piatok nestránkový deň  

 

     
31.8.2015 pondelok dovolenka  
01.9.2015 utorok

štátny sviatok

 
     viac »
aktualizované 29.07.2015
  Pozvánka
Obec Vavrišovo a Hornoliptovský kurucký regiment Vavrišovo Vás pozývajú v sobotu 8.8.2015 na Bitku pri Vavrišove 1709. Návštevníkov čaká jarmok ľudových remesiel, ukážky života v historickom vojenskom tábore, prezentácia činnosti HKR, hry pre deti, kurucké prekvapenie...
Pozvánka na podujatie 
viac ».
aktualizované 22.07.2015
  Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 30.07.2015 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)
aktualizované 21.07.2015
  Pripomienky k cestovnému poriadku SAD Liorbus, a.s.
Vyzývame občanov na podávanie pripomienok k cestovnému poriadku platnému pre rok 2016 v termíne do 3.8.2015. Upozorňujeme, že musí ísť o pripomienky viacerých občanov, nie jednotlivcov. Po tomto termíne pripomienky zosumarizujeme, opakovane ich zverejníme na pripomienkovanie a na SAD Liorbus a.s. odošleme tie pripomienky, ktoré budú akceptované zo strany väčšiny cestujúcich.
  Dekapitácia stromov
Staré stromy sú priamymi svedkami našej histórie. Ľudský život predstavuje často len zlomok z ich života. Počet starých stromov v krajine je priamo úmerný kultúrnosti národa v nej žijúceho. Dekapitované = zničené stromy sú dôkazom neúcty k životu ako najvyššej hodnote... infoleták
viac »
aktualizované 07.07.2015
 

Vzhľadom na pretrvávajúce suché teplé počasie a výskyt lesných požiarov v okrese Liptovský Mikuláš, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje v čase od 6. 7. 2015 od 15:00 hod. – do odvolania.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
viac ».

aktualizované 04.07.2015
 

Obec Veterná Poruba

v spolupráci
s OZ Hasiči Veterná Poruba, Materskou školou,
Obecnou knižnicou a TJ Družstevník Veterná Poruba

Vás pozývajú na
Deň rodiny 2015 – IV. ročník

spojený s oslavami 90. výročia založenia
požiarnej ochrany v obci

Program:
10.7.2015 (piatok)

  17.00 hod.  „Deti – pýcha rodičov“ - odmenenie vyznamenaných žiakov – miestnosť ZPOZ
  19.00 hod. 

„Cyklistické preteky detí“ – štart a cieľ pri KD

11.7.2015 (sobota)     

 

10.00 hod. 

„Hasiči očami detí“ – kreslenie na asfalt – pred Obecnou knižnicouu

  14.00 hod.

Slávnostné zahájenie osláv – príhovor starostky - futbalové ihrisko
Ocenenie hasičov a vystúpenia hostí
„Listujeme v kronike života hasičov“ - kultúrny program

  15.00 hod.

„Ukáž, čo vieš“- súťaže pre deti

  16.00 hod.

„Hasiči v akcii“ – ukážky činnosti družstiev hasičov

  17.00 hod. „Rodina je, keď... sme všetci spolu“ – súťaže pre rodiny aj jednotlivcov (hádzanie polenom, zabíjanie klincov, súťaž v pití piva, kopanie jedenástok a iné súťaže), občerstvenie pri guláši, cukrová vata pre deti, ukážka činnosti profesionálnych hasičov - hasičská pena a iné atrakcie pre malých aj veľkých
  19.00 hod. „Tento večer patrí nám“ – zapálenie vatry a spoločná zábava pri speve a tanci

      

(viac...)

aktualizované 19.06.2015
  Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2015 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)
 

61. ročník Folklórny festival Východná 2015
Folklórny festival Východná, najstarší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou je vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Je to prehliadka celoročnej práce folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov a tanečníkov.... viac »

 

Ak sa zaujímate o slovenskú literatúru, alebo ak ste počas štúdia poctivo čítali povinnú literatúru, určite ste mali v rukách aj najúspešnejší román Petra Jaroša Tisícročná včela. Dej sa zväčša odohráva v liptovskej obci Hybe... viac »

aktualizované 17.06.2015

 

Vynovená autobusová čakáreň
Vďaka šikovnosti p. Pavla Šuchtára a množstvu hodín práce je autobusová čakáreň ako nová. Opravené dosky, vybrúsené a ponatierané steny, strop, lavička i strecha určite poslúžia nám všetkým ešte mnoho rokov.
viac zmeny v obci »

aktualizované 10.06.2015

 

Knižnica Veterná Poruba Vás pozýva na prednášku s praktickou ukážkou starostlivosť o telo - masáže s pani Lenkou Kamenskou dňa: 14.6. 2015 od 18:00 hod. Tešíme sa na Vás. Knižnica bude pre výpožičky a vrátenie kníh otvorená od 17:00 do 18:00 hod. stalo sa v knižnici »

 

Starosta obce Východná Vás srdečne pozýva na  VII. ročník Celoslovenských ovčiarskych slávností OVENÁLIE 2015, ktoré sa uskutočnia dňa 14. júna 2015 v areáli amfiteátra vo Východnej. viac »

aktualizované 09.06.2015

 

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »

aktualizované 04.06.2015

 

  k pozvánke viac »

aktualizované 27.05.2015

 

Starostka obce chce touto cestou vysloviť poďakovanie členom občianskeho združenia Hasiči Veterná Poruba, ktorí sa zaslúžili o dôstojný priebeh podujatia v sobotu 23.5.2015. Ich zásluhou bol v obci postavený máj za sprievodu hudby a spevu, čím sme si pripomenuli tradíciu „sadenia mája“ vo svätodušné sviatky.  Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim za pekný sprievodný program. Ďakujem tiež členkám združenia, ako aj občiankam obce, za upečenie chutných koláčov, ktoré tvorili súčasť občerstvenia pre účastníkov podujatia. Ďakujem občanom, ktorí sa podujatia zúčastnili a zostali, čo i len na chvíľu, zabaviť sa v kultúrnom dome pri hudbe a speve. Verím, že podujatie v budúcom roku rozšírime o tradičný majáles, či už „pod holým nebom“ alebo v sále kultúrneho domu, a obohatíme tak ponuku spoločenských akcií pre našich občanov. viac »

aktualizované 25.05.2015

 

Oznámenie
Oznámenie o doručení písomnosti (viac...)

 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2015 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)

 

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »

 

Vážení spoluobčania,
spoločne s inými obcami horného Liptova pripravujeme v súčasnom období strategický dokument na roky 2015-2022 „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“ (PHSR), ktorý v súlade so zákonom o regionálnom rozvoji je podmienkou pre čerpanie finančných zdrojov z EÚ v ďalšom programovacom období. Obecné zastupiteľstvo chce tento dokument vypracovať na základe Vašich návrhov a pripomienok, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o ich uvedenie v nasledujúcom anonymnom dotazníku.
» viac vo formáte pdf
» viac vo formáte doc

aktualizované 12.05.2015

 

aktualizované 05.05.2015
 

Pozvánka
Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Vás pozýva dňa 13. mája 2015 do Podturne na XX. chovateľský deň pinzgauského plemena a Gazdovský dvor. Táto výstava je jedinečná na Slovensku a je tu možnosť vidieť pinzgauský dobytok, ktorý zaradený do ohrozených druhov zvierat a je tu možnosť kúpiť tradičné slovenské výrobky.  (viac...)

aktualizované 26.04.2015

 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2015 (štvrtok) o 19.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)

 

Oznámenie
SSE - distribúcia oznamujú občanom, že 20.5.2015 v čase  od 8.00 od 15.30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa SSE".

aktualizované 30.03.2015

  Detský divadelný krúžok Úsmev
Vás pozýva na veselohru v 4 dejstvách od Antona Lysoneka
" Ženba Ďura Šúplatu ".
Predstavenie sa uskutoční
v nedeľu 5. apríla 2015 o 18.00 hod.
v Kultúrnom dome.
Vstupné je 1,- Euro pre všetkých.
Divadelná mládež sa teší na Vašu účasť!

 

aktualizované 20.03.2015

 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 26.03.2015 (štvrtok) o 19.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)

aktualizované 16.03.2015

 

Obec Veterná Poruba oznamuje, že bolo zahájené spracovanie dokumentu Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015-2020 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov. viac »

aktualizované 12.03.2015

 

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 2/2015
  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení  služieb

  (viac v rubrike VZN_navrhy) 

 
 

Ochotnícky divadelný súbor v Žiari  Vás pozýva na divadelné predstavenie Krutohlavci, ktorým sa predstavia 15. marca 2015 o 18:00 hod. v KD vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 25.02.2015
 

Štatistické zisťovanie údajov Štatistickým úradom SR  viac »

aktualizované 23.02.2015

 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 26.02.2015 (štvrtok) o 19.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)

aktualizované 18.02.2015
 

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »

aktualizované 09.02.2015
 

Darujme pre naše talenty
Obecná knižnica si Vás dovoľuje požiadať o dobrovoľný, či už finančný alebo materiálny príspevok, ktorý bude určený na aktivity pre deti.
Materiálny príspevok:
papierenské a kancelárske potreby rôzneho druhu.
Dobrovoľné príspevky môžete odovzdať priamo v knižnici, každú nedeľu od 17.00 do 19.00 hod. Ďakujeme Vám.
viac »

 
  ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka  MŠ vo Veternej Porube oznamuje, že zápis nových detí na školský rok 2015-2016, bude prebiehať od  23. februára  do 15. marca 2015. Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
   

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky
- dieťa s dodatočným odkladom školskej dochádzky
- dieťa s trvalým pobytom vo Veternej Porube
- dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku
- dieťa, ktorého matka je zamestnaná
- má už v MŠ staršieho súrodenca

 

Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity zariadenia

aktualizované 27.01.2015
 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutoční dňa 29.01.2015 (štvrtok) o 19.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)

 
 
aktualizované 13.01.2015
 

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 1/2015
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  vo Veternej Porube

  (viac v rubrike VZN_navrhy) 

 
 

Od februára 2015 bude knižnica otvorená každú Nedeľu od 17:00 hod. do 19:00 hod. viac »

aktualizované 08.01.2015
 

Referendum 2015

 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014
vyhlásil referendum a určil deň jeho konania
na 
sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 
 • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
 
 
 

Súčasťou vianočného vysielania Rádia Regina Banská Bystrica, ktoré odvisielalo 26.12.2014, krátko po 11:35 v rubrike Rádio Regina si Vás všíma, aj naša obec.
Pomocou vysielania nahliadneme aj do tajuplných základov zaniknutej oblasti Svätý Štefan. Už roky je súčasťou obce Veterná Poruba. Nachádza sa neďaleko Liptovského Mikuláša. Svätý Štefan má v sebe mnoho zvláštnych legiend, ktoré si obyvatelia dodnes pripomínajú. Zuzana Rojíková sa vybrala do Veternej Poruby a okrem občanov oslovila aj starostku Desanu Stromkovú.
z vysielania »

 
 

aktuality v roku 2014...