aktualizované 16.12.2013

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2013 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 12.12.2013

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 6/2013
  záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Veterná Poruba

  (viac v rubrike VZN_navrhy)
  Grafická časť je k nahliadnutiu na obecnom úrade a na úradnej tabuli.


aktualizované 25.11.2013

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh rozpočtu
  Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014
  FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2016
  Výdavková časť - bežné výdavky

  (viac v rubrike Úradná tabuľa)

 • Návrh na  VZN č. 5/2013
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  (viac v rubrike VZN_navrhy)


 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2013 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

  Obecný spravodaj 2013
Obecný spravodaj 2013 viac na prečítanie

aktualizované 05.11.2013

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v platnom znení obecné zastupiteľstvo zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Veterná Poruba, ktoré sa bude konať  8. novembra 2013 (piatok) o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu Veterná Poruba.

Program:

 • Činnosť obecného zastupiteľstva  v roku 2013
 • Zhodnotenie aktivít v obci v roku 2013
 • Plánované investičné zámery v roku 2014
 • Diskusia

 

Babka, dedko sú mi všetko.


Pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším”
pozývame starších spoluobčanov
na slávnostné posedenie pri šálke voňavého čaju a sladkých koláčov,
ktoré sa uskutoční
v sobotu 26.10.2013 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome.
Prijmite od nás darček v podobe kultúrneho programu, ktorý pre Vás pripravili deti
z folklórneho súboru Ďumbier.


aktualizované 21.10.2013 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2013 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013.
ZOZNAM KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
      stiahnuť dokument »
  pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Volebný obvod číslo 5:
      stiahnuť dokument »

aktualizované 23.09.2013 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2013 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

 

Jesenný zber

 • obnoseného a nepotrebného šatstva, bielizne a domácich kobercov (pre potreby nadácie Pomocný anjel z Oravy)

 • papiera, časopisov, letákov, kartónov (pre Materskú školu Veterná Poruba)

Termín: od 16.9.- 30.9.2013

Miesto zberu: 
Obecný úrad
v úradných hodinách
alebo
Materská škola počas prevádzky

 V prípade záujmu zo strany starších občanov môžeme pomôcť  s odvozom vyzbieraného šatstva či papiera na miesto zberu. Záujem nahláste na Obecnom úrade v úradných hodinách.


 
PONUKA VZDELÁVANIA v rámci projektu
„AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Ponuka bezplatného vzdelávania pre seniorov. Záujemcovia môžu vyplnenú prihlášku vo worde zaslať na adresu aktivnestarnutie@mikulas.sk
ponuka vzdelávania viac...
ponukový list viac...
prihláška viac...

  Pozvánka
dovoľujeme si Vás pozvať na programové podujatie Deň sv. Huberta, ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2013 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. (viac...)

aktualizované 03.09.2013

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 4/2013
  o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane

  (viac v rubrike VZN)


 

Pripomienky k cestovnému poriadku SAD LIORBUS
Občania, ak máte pripomienky k cestovnému poriadku SAD LIORBUS, svoje návrhy a pripomienky je potrebné doručiť na obecný úrad do 15.9.2013.


 

Oznámenie
V piatok 30.8.2013 od 19.00 hod. si krátkou pietnou spomienkou pri Pamätnej skale pripomenieme 69. výročie SNP v našej obci. Oslavy výročia SNP budú pokračovať zapálením vatry o 19.30 hod. pri ihrisku TJ. O večernú zábavu a občerstvenie sa postará Telovýchovná jednota. (viac...), na prečítanie


 

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 19.08.2013 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 07.08.2013

Meteorologická výstraha
„SHMÚ dňa 7.8.2013 o 8:28 vydal Meteorologickú výstrahu - vysoké teploty - 2. stupeň"
miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 37 stupňov.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.“ Výstraha je vyhlásená  pre okresy Bytča, Žilina, Kysucke Nové Mesto, Čadca, Námestovo, D. Kubín, L. Mikuláš, Ružomberok, Martin a T. Teplice
 na dobu od 8. 8. 2013, 11:00  h  až do 8.8.2013, 19:00 h.
Ing. Jaroslav Gír, odbor COaKR ObÚ Žilina. 


 

Stránkové hodiny na obecnom úrade Veterná Poruba
počas čerpania dovolenky v auguste 2013

 

Od 12.8. – 16.8.2013 – obecný úrad zatvorený

 

19.8.2013

pondelok 

7.00 – 12.00

 

20.8.2013

utorok 

7.00 – 19.00

 

21.8.2013

streda

7.00 – 12.00

16.30 – 19.00

22.8.2013

štvrtok

dovolenka

 

23.8.2013

piatok

nestránkový deň

 

26.8.2013 pondelok 7.00 – 12.00  

27.8.2013

utorok

7.00 – 19.00

 

28.8.2013

streda 7.00 – 12.00 16.30 – 19.00

29.8.2013

štvrtok 

sviatok

 

30.8.2013

piatok nestránkový deň  
      

 

Čože je to 50tka...
Tak takouto dámou v najlepších rokoch je naša Telovýchovná jednota Družstevník Veterná Poruba.
50. výročie založenia TJ Družstevník Veterná Poruba sme si pripomenuli športovou sobotou 20.07.2013 na našom futbalovom ihrisku.
(viac...) 


 

DEŇ RODINY  - II. ročník
V roku 2012 sme v obci po prvý krát pripravili oslavy Dňa rodiny. Zámerom organizátorov bolo spojiť všetkých členov rodiny do spoločných činností a osláviť nielen deň detí a matiek, ale aj otcov. Po úspešnom štarte obec za spolupráce všetkých záujmových zložiek v obci zorganizovala aj v tomto roku II. ročník Dňa rodiny. Termín už tradične pripadol na posledný víkend školského roku a zároveň prvý prázdninový víkend (28.- 29.6.2013). ... (viac...)
Napriek tomu, že počasie počas tohtoročných osláv Dňa rodiny malo „liptovský charakter“ a nikomu nehrozil úpal ako v predchádzajúci rok, podujatie aj vďaka nasadeniu organizátorov dopadlo k spokojnosti účastníkov aj organizátorov.
Veríme, že aj takými akciami je možné prispieť k súdržnosti a lepšej znášanlivosti medzi občanmi v našej obci, o čo nám všetkým ide.
Za pomoc pri príprave II. ročníka patrí poďakovanie aktívnym členom TJ – futbalistom i stolným tenistom, hlavne Miroslavovi Žuffovi, ktorí zodpovedali za občerstvenie všetkých účastníkov a prípravu ihriska. Nielen nápadmi, ale aj reálnou pomocou prispeli členovia kultúrnej komisie, hlavne Marta Rakytová, Peťa Jančušková a iní dobrovoľníci. Je ťažké vymenovať všetkých a na nikoho pri tom nezabudnúť. Treba však spomenúť tých, ktorí sa postarali o dokumentáciu celého podujatia – Zuzana Laceková a manželia Lackovci. Poďakovanie patrí sponzorom nespomenutým vyššie, ktorí prispeli finančne aj materiálne:  Autoservis - AES, s.r.o., KoMo, s.r.o.,  Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch, Hasiči o.z. Veterná Poruba, Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba, LVS, a.s., Prima Banka Slovensko, a.s., UNISTAV Plus – J.Molnár a ďalší, nemenovaní sponzori.


  Oznámenie
Verejná vyhláška o poľovníctve a o zmene a doplnení... (viac...)

aktualizované 15.07.2013 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 19.07.2013 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

    

 

Obec Veterná Poruba 

v spolupráci
s Materskou školou, TJ Družstevník Veterná Poruba, Hasiči, o.z. a Obecnou knižnicou

Vás pozývajú na
Deň rodiny 2013 – II. ročník

a jeho sprievodné akcie

25.6.2013 (piatok)

  16.30 hod.  „Deti – naše zrkadlo“ - odmenenie vyznamenaných žiakov – miestnosť ZPOZ
  17.30 hod. 

„Porubská spartakiáda trochu inak “ – tancujeme a cvičíme pri hudbe - mama, tato a ja – dvor Materskej školy a školská záhrada

26.6.2013 (sobota)      

 

10.00 hod. 

„Detská fantázia“ – kreslenie na asfalt – Obecná knižnica

  Od 14.00 hod.

„Rodina je, keď... robíme všetko spolu“ – futbalové ihrisko

    - športovo – zábavné súťaže pre deti
    - súťaže v hasičských disciplínach pre deti aj          dospelých
    - veselé súťaže pre odvážnych jednotlivcov aj rodiny
  Od 15.00 hod. bude pre deti na futbalovom ihrisku k dispozícii nafukovací hrad a trampolína.
  Po 16.00 hod. čaká na deti sladké prekvapenie.
  Od 18.00 hod. Občerstvenie nielen pri guláši  - futbalové ihrisko
  Od 20.00 hod. „Tento večer patrí nám“  – zapálenie vatry a spoločná zábava pri tanci hudobnou skupinou Kongo
 

„Futbalovú nedeľu“ si odložíme na víkend
13. – 14.7.2013,
kedy si spoločne pripomenieme a oslávime 50. výročie založenia TJ Družstevník Veterná Poruba

(viac...)


aktualizované 18.06.2013

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2013 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 20.05.2013

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2013 (piatok) o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

  PODNIKATELIA POZOR na pozastavené živnostenské oprávnenia
Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov... (viac...)

aktualizované 10.04.2013 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 18.04.2013 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

 

 

nezaměstnanost mladých lidí
Dobrý den,
chci Vás požádat, zda budete tak hodní a dáte mladým lidem ve Vaší obci vědět o naší iniciativě „Zkušenosti nezkušeným“ alespoň umístěním informace na Vaše stránky. Iniciativa se snaží pomoci mladým lidem jak z České republiky, tak i ze Slovenska, kteří nemohou získat práci ani tak potřebnou praxi. Více informací naleznete na http://envisto.cz
Děkujeme za podporu, s pozdravem Eva Procházková.  
http://envisto.cz, info@envisto.cz, tel: +420 722 259 562


aktualizované 03.04.2013logo obce Veterná Poruba

POZVÁNKA

Obecné zastupiteľstvo vo Veternej Porube zvolalo jarné zhromaždenie obyvateľov na piatok 5.4.2013 o 19.00 hod. do kultúrneho domu. Prerokovávať sa budú otázky týkajúce sa akcií v  obci v roku 2013


 

 

Tlačová správa – programové podujatie
Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval...

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravilo v rámci cyklu spomienkových podujatí Jánošík – 300 rokov legendy, venovaných 300. výročiu súdu a popravy Juraja Jánošíka, scénický program Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval ... , ktorý sa uskutoční dňa 22. marca 2013 na nádvorí NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, a tiež v interaktívnej forme v uliciach mesta a na Námestí osloboditeľov. Program podujatia so začiatkom o 14.00 hod.: (viac...)


aktualizované 4.03.2013

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 08.03.2013 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka  MŠ vo Veternej Porube oznamuje, že zápis nových detí na školský rok 2013-2014, bude prebiehať od  15. februára  do 15. marca 2013.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
 
 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky
 • dieťa s dodatočným odkladom školskej dochádzky
 • dieťa s trvalým pobytom vo Veternej Porube
 • dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku
 • dieťa, ktorého matka je zamestnaná
 • má už v MŠ staršieho súrodenca
Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity
  Iveta Rošková, riaditeľka  MŠ

aktualizované 29.01.2013

Žilinský samosprávny kraj schválil požiadavku o posunutie autobusového spoja... (viac...)


 

aktualizované 14.01.2013

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2013 (štvrtok) o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


 

  Novoročný stolnotenisový turnaj 2013
Nový rok 2013 sa začal v našej obci športovým podujatím
viac »
viac vo fotogalérii»

aktuality v roku 2012...