aktualizované 18.12.2012

NÁVRH  PLÁNU kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2013.(viac...)


aktualizované 14.12.2012

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2012 (pondelok)o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 12.12.2012

Oznámenie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Správa ciest ŽSK, majetkový správca ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Vám zasiela upozornenie týkajúce sa vytvárania prekážok pri cestách v našej správe. (viac...)


  Od 09.12.2012 je v platnosti nový cestovný poriadok (viac...)

aktualizované 26.11.2012

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2012 (štvrtok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


aktualizované 20.11.2012

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

  • Návrh na  VZN č. 1/2012
    o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (viac v rubrike VZN)


aktualizované 18.11.2012

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
Obec Veterná Poruba v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. §22 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov predkladá návrh  (viac...)
ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (SÍDELNÉHO ÚTVARU)
VETERNÁ PORUBA
 (viac...)
ZMENY A DOPLNKY
 (viac...)
ZMENY A DOPLNKY
 (viac...)
Tabuľka č. 1a
 (viac...)
Tabuľka č. 1b
 (viac...)
Tabuľka č. 2
 (viac...)
Tabuľka č. 3
 (viac...)
Tabuľka č. 4  (viac...)
Výkres č. 1a
 (viac...)
Výkres č. 2
 (viac...)
Výkres č. 2 komplex
 (viac...)
Výkres č. 3 
 (viac...)
Výkres č. 3 a
(viac...)
Výkres č. 4
(viac...)
Výkres č. 4 a
 (viac...)


  Obecný spravodaj 2012
Obecný spravodaj 2012 viac na prečítanie

 


aktualizované 05.11.2012logo obce Veterná Poruba

POZVÁNKA

Obecné zastupiteľstvo zvolalo na piatok 9.11.2012 o 19.00 hod. tradičné jesenné zhromaždenie obyvateľov.

Pozývame občanov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome. Na programe bude zhodnotenie doterajších aktivít v obci a plán na budúci rok.


aktualizované 17.10.2012 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2012 (štvrtok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

  Október - Mesiac úcty k starším.
Pri tejto príležitosti pripravil Obecný úrad Veterná Poruba v spolupráci so ZPOZ Veterná Poruba pre svojich dôchodcov výlet do Skanzemu v Pribyline. (viac...)

aktualizované 25.09.2012 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2012 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

aktualizované 17.09.2012 Oznámenie
Obec Veterná Poruba  hľadá záujemcov o zimnú údržbu miestnych komunikácií, ktorí sa môžu so svojou ponukou  prihlásiť na obecnom úrade Veterná Poruba do konca septembra 2012.

aktualizované 9.09.2012 Starí páni z Veternej Poruby si zabehali za loptou a zmerali si svoje sily z družstvom "Starí páni" z Ondrašovej. Aj keď domáci strelili úvodný gól, z výsledkom 2:3, boli spokojní... Všetci boli spokojní, že sa bez väčšej námahy a zranení dočkali záverečného hvizdu a ako odmena za ich vcelku dobrý výkon ich čakalo vychladené čapované pivo... V bráne chytal Palo Kuchárik, po ihrisku loptu naháňali: Michal Kováč, Zdeno Čupka, Miro Komendák, Dušan Stromko, Jano Sinčák, Ivan Salaj, Dano Tomko, Dušan Bučko, Vlado Jánošík, Zdeno Malenič, Jano Kamenský, Ivan Malenič, Ľubo Vyšný, Miro Žuffa a Milan Kelčík. Dúfame, že sme týmto zápasom oživili nedeľné športové dopoludnie. Bude takých zápasov viac? (viac...)

VIII. ROČNÍK VÝSTUPU NA BARANEC sa uskutočnil za príjemného počasia... Ako prví zdolali vrchol Baranca Michal Kamenský a Jakub Tomko, poslední došli Aleš Salaj s Vladom Mlynarčíkom. Z druhej strany Baranca - zo Žiarskej chaty a Žiarskeho sedla prišli Michal Lacek a Stano Konečný. Dušan a Michal Stromkovci si ešte odskočili na Plačlivô.
Najmladšia turistka - Lenka Lacková (6 rokov), najstarší tohtoročný turista Pavel Tomko. Tento výstup zdolalo 36 turistov. (viac...)

aktualizované 29.08.2012 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 31.08.2012 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

Obecný úrad vo Veternej Porube
oznamuje všetkým nadšencom turistiky a pohybu, že
VIII.ROČNÍK VÝSTUPU NA BARANEC
sa uskutoční v nedeľu 02. septembra 2012
Odchod autobusu je o 7. hodine z hornej autobusovej zastávky.
Občerstvenie po zostupe je zabezpečené.

Doneste si so sebou veľa síl a dobrú náladu.


aktualizované 21.08.2012 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch upozorňuje rodičov detí, ktoré zo zábavy ničia stohy slamy, že nesú plnú zodpovednosť za škody pôsobené deťmi a poľnohospodárske družstvo si finančnú ujmu bude uplatňovať od rodičov. 
Ďakujeme Ing.  Anna Žembová – vedúca  RV

aktualizované 20.08.2012 OPRAVENÝ Oznam
Oznamujeme hasičkám, hasičom a aj mladým hasičom, že DHZ vo Veternej Porube organizuje
výlet do Bojníc - návšteva ZOO a Bojnického zámku. Výlet sa uskutoční 16.09.2012. Členovia hasičského zboru budú mať zdarma len dopravu. Členovia Mladých hasičov budú mať zadarmo cestu, vstupné do ZOO a zámku. Deti do 15 rokov potrebujú mať rodičovský doprovod, ktorý si hradí celý výlet.
Záujemcovia o výlet, nahláste sa Dušanovi Stromkovi, Vladimírovi Mlynarčíkovi alebo Alešovi Salajovi
do 01.09.2012. Cestovné pre nečlena DHZ je 7,80 Eur a vyberať sa bude pri vstupe do autobusu. 

aktualizované 09.08.2012 Oznam Obecného úradu Veterná Poruba
Z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 13. - 31.8.2012 budú úradné hodiny na obecnom úrade upravené nasledovne:
  Pondelok  10.00 hod. 15.00 hod.
  Utorok   07.00 hod. 20.00 hod.
  Streda 10.00 hod. 20.00 hod.
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok nestránkový deň

aktualizované 25.07.2012

Oznámenie
SAD LIORBUS, a.s. pripravuje k 9.12.2012 nové cestovné poriadky. V súvislosti s tým sa obracia na obce so žiadosťou o zaslanie pripomienok k aktuálnemu cestovnému poriadku.
Pripomienky od občanov, resp. návrhy je treba predložiť na tunajší obecný úrad najneskôr do 13.9.2012. (viac...)


aktualizované 23.07.2012

Ponuka
TJ Družstevník Veterná Poruba hľadá záujemkyňu na pranie a údržbu futbalových dresov od novej sezóny 2012/2013. Odmena za jedno pranie je 10,- €. Prihlásiť sa môžete u Michala Kováča ml., č.d. 90 alebo na obecnom úrade najneskôr do 2.8.2012.


aktualizované 23.07.2012

Oznámenie
Obec Veterná Poruba robí pre vlastnú potrebu evidenciu záujemcov, ktorí by boli ochotní poskytnúť vlastné stroje a zariadenia a vykonávať pre obec práce na základe dohody alebo práce na základe faktúry. Išlo by o práce zamerané na rozvoj a údržbu  obce a jej majetku  – kosenie verejných priestranstiev a ihriska, výkopové práce, odvoz a dovoz tovarov  a materiálu, zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, drobné murárske, maliarske a iné údržbárske práce, opravy strojov a zariadení, poskytnutie strojov na prepravu materiálov a pod.
Evidencia bude mať dlhodobý charakter a záujemcovia v nej uvádzaní budú oslovovaní v priebehu roku pre zabezpečenie prác a služieb financovaných z obecného rozpočtu.
Evidenciu bude robiť obecný úrad do konca augusta 2012 v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa, druh ponúkaných prác a služieb, forma výkonu na dohodu či na faktúru a časové možnosti.
Údaje môžete nahlásiť priamo pracovníčke alebo ich vložiť do schránky na obecnom úrade, či zaslať na mailovú adresu obce: vetporuba@alconet.sk


aktualizované 18.07.2012 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 27.07.2012 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

  UPOZORNENIE
pre účastníkov fóra, že za obsah ich vyjadrení správca siete nezodpovedá a zároveň si musia byť vedomí možnosti žaloby pre trestný čin ohovárania. Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v zákone č. 140/1961 Zb. Trestnom zákone, v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 206 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí trestného činu ohovárania ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý môže značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Potrestá sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. Podľa paragrafu 206 ods. 2 Trestného zákona sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným podobne účinným spôsobom.

   

 

Pozývame všetkých na víkend venovaný rodine v dňoch
29.6. – 1.7.2012 vo Veternej Porube

(pripomenieme si aj 740. výročie prvej písomnej zmienky o Veternej Porube)

29.6.2012 (piatok)

  16.00 hod.  „Rodina očami detí“ – kreslenie na asfalt –  Obecná knižnica
  17.00 hod.  „ Deti – pýcha rodičov“ – odmenenie vyznamenaných žiakov – miestnosť ZPOZ
  18.00 hod.      „Porubská spartakiáda“  – tancujeme a cvičíme pri hudbe  -mama, tato a ja – sála Kultúrneho domu

30.6.2012 (sobota)      

 

14.00 hod.   

Slávnostné zahájenie a kultúrny program – futbalové ihrisko

  14.30 hod. „Rodina je, keď...“ - Súťažno-zábavné popoludnie pre celé rodiny – futbalové ihrisko
  16.00 hod. „Vyrastá nám hasičská mlaď“ – ukážky hasičských disciplín predvedú mladí hasiči
  18.00 hod.

Občerstvenie pri guláši

  20.00 hod. Tento večer patrí nám“  – zapálenie vatry a spoločná zábava pri tanci s hudobnou skupinou  Kongo – futbalové ihrisko

Počas celého popoludnia bude deťom k dispozícii nafukovací hrad a trampolína.

1.7.2012  „Futbalová nedeľa“

  10.00 hod. Zápas „starí páni“ -
  12.00 hod. Opekačka pre hladných a veselé súťaže pre prítomných
  13.00 hod.

Detský minifutbal

  14.00 hod.

Priateľský futbalový zápas


v prípade nepriaznivého počasia sa celá akcia posúva o dva týždne na 13.- 15. 7.2012.


aktualizované 12.06.2012 Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2012 (štvrtok)o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

  Stavanie mája v našej obci
Spolok žien pripravil v našej obci kultúrne podujatie, ktoré prispelo k udržiavaniu duchovných tradícii aj u nás. 
Sprievod s májom vyzdobeným farebnými stužkami, šiel od futbalového ihriska hore dedinou ku kultúrnemu domu. Celou cestou spievali deti oblečené v krojoch pesničky s májovou tematikou.
Pri kultúrnom dome chlapi posadili máj, deti zaspievali a zatancovali. Poďakovanie patrí Janke Kuchárikovej, Danke Lizúchove, Kataríne Stromkovej, Zuzane Zemkovej a predovšetkým Zuzane Komendákovej, ktorá s deťmi z obce pripravila krátky program. (viac...)

aktualizované 15.05.2012

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2012 (piatok)o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

 

aktualizované 17.04.2012

Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2012 (piatok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

  Oznámenie
TJ Družstevník Veterná Poruba hľadá záujemcov o pranie a bežnú údržbu dresov (napr. obšívanie) pre futbalový oddiel dospelých. Cena je 10,- eur za jedno pranie (po každom zápase) za použitia vlastnej pračky a pracích prostriedkov. Záujemci sa môžu prihlásiť do konca apríla t.r. na obecnom úrade alebo u Michala Kováča ml., prípadne u Miroslava Žuffu.
  TJ Družstevník Veterná Poruba žiada svojich členov, ktorí ešte nezaplatili  členské príspevky na rok 2012, aby tak urobili do konca apríla t.r. u tajomníka Michala Kováča ml. Členský príspevok je pre dospelých 5 eur a pre žiakov a študentov 3 eurá.

 

Detský krúžok Úsmev,
pod vedením Eleny Križianovej,
pripravil tradičné veľkonočné divadelné predstavenie s názvom
" K m o t r o v c i ".
Predstavia sa s ním širokej verejnosti
na Veľkonočnú nedeľu 8.4.2012 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome.
Vstupné pre deti je 0,50 Eur a pre dospelých 1,- Euro.
Všetci ste srdečne pozvaní, príďte si spríjemniť sviatky
pekným kultúrnym zážitkom.  


aktualizované 14.03.2012logo obce Veterná Poruba

Obecné zastupiteľstvo

zvoláva tradičné „jarné“ zhromaždenie obyvateľov, ktoré sa uskutoční v piatok 23.3.2012 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu vo Veternej Porube. 

Na programe budú informácie o činnosti obce v roku 2011 a plánovaných aktivitách v roku 2012, hlavne o príprave nového stavebného obvodu,  odkanalizovania obce a s tým súvisiacimi úlohami.
Pozývame na zhromaždenie všetkých občanov,  osobitne majiteľov pozemkov v plánovanom stavebnom obvode „Lokalita pri ihrisku“ na Štvrťach za Petrášovcami ( parc.č. KN – E 142/503 – 543, 143/501 – 527, 142/34 – 61, 143/33 – 44, 142/547, 191/501 a 192/501).

aktualizované 12.03.2012

Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 16.03.2012 (piatok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)


  Výsledky VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v našej obci (viac...)

aktualizované 06.02.2012

Pozvánka na piatkové stretnutie
Stretnutie žien našej obce sa uskutoční v piatok 09.03.2012 o 19.30 hod. v hasičiarni. Všetky ste srdečne vítané....


 

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Obec Veterná Poruba podľa § 26 zákona č. 333/2004 Zb. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
oznamuje že,   

1. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať
v sobotu 10. marca 2012
v dobe od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny.

2. Miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť - volebný okrsok č. 1
 je Kultúrny dom p.č. 123


 

Keďže pohybu nikdy nie je dosť, stretávajme sa pri hudbe, dobime si energiu pohybom a popri tom si vylepšime svoje postavy. Ak však chceme, aby medzi
nás prišla certifikovaná cvičiteľka, potrebujeme zistiť váš záujem o cvičenie. Preto vás, milí občania, ktorí máte záujem o cvičenie, prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky.

       

aktualizované 29.02.2012

Pozvánka na piatkové stretnutie
Milé ženičky od 18 do ... rokov, príďte v piatok 2.3.2012 o 19.00 hod do vynovenej hasičiarne na druhé stretnutie žien. Prineste si so sebou nejaké nápady, ako by sme mohli oživiť a spestriť nielen naše chvíle, ale aj chvíle všetkých občanov Veternej Poruby. Alebo len príďte, aby ste piatkový večer strávili v príjemnej babskej spoločnosti :-)


 


  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja (viac...)

  Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2012 (piatok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

aktualizované 10.02.2012

Poslanci Obecného zastupiteľstva pozývajú mladých ľudí z obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2012 (piatok) o 18 hod. do zasadačky Obecného úradu. Na programe bude prerokovanie ich požiadavky o zriadenie klubu mladých v našej obci.


aktualizované 07.02.2012

Stredoslovenská energetika OC Liptovský Mikuláš žiada občanov Veternej Poruby o spoluprácu... (viac...  OZNAMY)


 

aktualizované 18.01.2012 Oznámenie
Starostka obce  Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2012 (štvrtok)o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba. (viac...)

aktualizované 17.01.2012 Obvodné oddelenie Policajného zboru Liptovský Mikuláš žiada o zverejnenie a o oboznámenie (viac...  OZNAMY)

aktualizované 10.01.2012 Obec Veterná Poruba zverejňuje zámer (viac...  OZNAMY)

aktualizované 04.01.2012

Oznámenie
"SHMÚ dňa 04. 01. 2012 o 11,11 h  vydal meteorologickú výstrahu 3. stupňa VIETOR "na hrebeňoch hôr sa očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo /v nárazoch/ rýchlosť 28 -36 m/s, táto rýchlosť predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a pravdepodobnosť výskytu mimoriadnych škôd pre okres Liptovský Mikuláš  na dobu od 05. 01. 2012 06,00 h do 05. 01. 2012 18,00 h.
(viac...) (viac...)


aktualizované 04.01.2012

Oznámenie - Verejná vyhláška
Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Liptovský Mikuláš zverejňuje register obnovenej evidencie pozemkov... (viac...)


aktuality v roku 2011...