aktuality v roku 2010...


Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009

Silvestrovský stolnotenisový turnaj 2009
Záver roka 2009 bol pre členov TJ Družstevník v športovom duchu. Stolnotenisový oddiel usporiadal už tradične turnaj, na ktorom si zahrali neregistrovaní "pinpongisti".  Súťažilo sa v kategórii žiaci a dospelí.
(viac...)Telovýchovná jednota Družstevník
Vás pozýva na

 
Štefánsku zábavu,

ktorá sa uskutoční po skončení
divadelného predstavenia Milana Grgiča - Katarína Prítulná

25. decembra 2009
v Kultúrnom dome Veterná Poruba

Do tanca Vám zahrá skupina KONGO


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube, ktoré sa uskutočnia 16.01.2010
Miestna volebná komisia vo Veternej Porube podľa §18zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy v obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov... (viac...)


Materská škola vo Veternej Porube
Vás pozýva na

Katarínsku zábavu,

ktorá sa uskutoční
21. novembra 2009 o 20.00 hod.,
v Kultúrnom dome Veterná Poruba

Do tanca Vám zahrá: DJ Šaman
Vstupné: 1,50 Eur
(45,19 Sk), Tombola: 0,50 Eur (15,06 Sk)


Október mesiac úcty k starším
Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami – zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy.
Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale život ide ďalej.

ZPOZ v spolupráci s Obecným úradom vo Veternej Porube už tradične zorganizoval dňa 07.11.2009 v kultúrnom dome stretnutie dôchodcov. Kultúrne podujatie otvorila Milka Žuffová básňou venovanou všetkým našim starším spoluobčanom. Predsedníčka ZPOZu Zdenka Antošková pozdravila prítomných a zvlášť všetkých dôchodcov, ktorí v roku 2009 oslávili svoje jubileá.  Starosta obce po svojom pozdrave odovzdal prítomným oslávencom malý darček ako spomienku na dnešný večer.
Po slávnostnom zápise do kroniky obce všetkým prítomným dôchodcom zahrali chlapci z ľudovej hudby HALUŠKA z Liptovského Mikuláša.  Muzikanti svojim repertoárom rozprúdili krv v žilách nejedného dôchodcu. Tí, zaspievali a zaspomínali na svoje mladé časy v kruhu svojich rovesníkov...
viac si môžete pozrieť tu...


Výsledkom 4:1 ukončili naši chlapi posledné kolo jesennej časti futbalovej sezóny 2009/2010.  Aj napriek nepriazni počasia, hralo sa za hmly, naše mužstvo dokázalo poľahky zdolať súpera  P. Lehota ŠKD B. Týmto pekným zakončením si upevnili svoju pozíciu v tabuľke a do jarného kola odštartujú z pekného tretieho miesta v tabuľke... Ako sa im darilo počas celej jesennej časti si môžete pozrieť tu...


V. ročník výstupu na Baranec
Každoročný výstup na Baranec sa uskutočnil 20.09.09

...
viac si môžete pozrieť tu...


Vatra zvrchovanosti - 29.8.2009
Po položení vencov k pamätníku SNP, sa rozhorela na futbalovom ihrisku v našej obci vatru zvrchovanosti.
Starosta obce vo svojom príhovore spoluobčanom pripomenul odkaz SNP. O dobrú zábavu pri vatre sa postarala
Ľudová hudba Vitáloš.


30.05.2009 sa v Liptovskej Sielnici konala  - súťaž mladých požiarnikov HRA PLAMEŇ. Naši najmladší požiarnici si tu porovnávali svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi...

... viac si môžete pozrieť tu...


Knižnica: Do našej obecnej knižnice pribudli nové tituly kníh. Radi Vás privítame každú sobotu od 18.00 hod. -20.00 hod.

... viac si môžete pozrieť tu...


17.05.2009 sa v Gôtovanoch konala  - Obvodná súťaž DHZ v okrese Liptovský Mikuláš.

... viac si môžete pozrieť tu...


Usmiata je každý deň, z lásky jej kvet prinesiem.
Od narodenia mi je vzácna, je to predsa moja mama.

Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom svete majú dnes príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom. Aj deti z našej MŠ si pripomenuli tento sviatok, keď v kultúrnom dome vystúpili s programom pre  svoje mamy, staré mamy ale aj pre všetky mamy v našej obci.

... viac si môžete pozrieť vo fotogalériiVšetky mamy, staré mamy,
a aj ostatní rodinní príslušníci,

pozývame Vás na oslavy Dňa matiek,
ktoré sa uskutočnia
dňa 10.mája 2009 o 15.00 hod. v sále KD

V programe vystúpia deti z našej MŠ

 


Vedúca knižnice oznamuje všetkým čitateľom:

od 2.mája je zmena otváracích hodín v knižnici:
každú sobotu od 18.00 hod. - 20.00 hod.


viac o divadelnom predstavení Detského krúžku Úsmev
 

Detský krúžok Ú S M E V

Vás pozýva na divadelné predstavenie

Anton Lysonek
F I G L I A R  M A T E J
ktoré sa uskutoční
na veľkonočnú nedeľu 12.04.2009 o 18.00 hod.
v KD vo Veternej Porube.

Vstupné 1,- € 


 

 

pozýva všetkých futbalových priaznivcov

na úvodný zápas jarnej časti futbalovej ligy,

ktorý sa uskutoční

v sobotu 11. apríla 2009 o 15.30 hod. medzi futbalistami

V. Poruba-DSŽ B  - Gôtovany


VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
v obci Veterná Poruba druhé kolo

 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 294
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 164
Počet odovzdaných obálok: 164
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 163
1. Ivan Gašparovič, doc. JUDr., CSc. 133
2. Iveta Radičová, prof. PhDr., PhD. 30

Premena Žiarskej doliny po páde lavíny 25.03.09


VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
v obci Veterná Poruba prvé kolo

 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 297
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 171
Počet odovzdaných obálok: 171
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 171
1. Ivan Gašparovič, doc. JUDr., CSc. 114
2. Iveta Radičová, prof. PhDr., PhD. 39
3. Zuzana Martináková 11
4. Milan Melník, prof. RNDr., DrSc. 4
5 Dagmara Bollová, PaedDr. 3
6. František Mikloško, RNDr. -
6. Milan Sidor PhDr., CSc. -

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 Obec Veterná Poruba v zmysle zákona č. 46/1999 Z.z. podľa § 14 ods. 2 oznamuje, že :

1. Voľba prezidenta SR sa bude konať v sobotu 21. 03. 2009 v dobe
7:00 hodiny do 22:00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta SR pre volebný okrsok č. 1
 je Kultúrny dom p.č. 123

V prípade že ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa bude konať
v sobotu 04. 04. 2009 v dobe od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny.

Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania
druhého kola voľby.


V nedeľu 1.2.2009 Kultúrny dom vo Veternej porube patril všetkým princeznám, kovbojom, lesným vílam, vodníkom, podvodníkom, rytierom, lienkam, zajkom, indiánom a iným nemenovaným bytostiam. Mali tam už každoročný zraz. Atmosféru zachytáva foto, ktoré si môžeš pozrieť vo fotogalérii, a aj na stránkach Materskej školy.


Materská škola vo Veternej Porube Vás všetkých pozýva do kultúrneho domu na detský


aktuality v roku 2008...