aktualizované 31.12.2016
 

aktualizované 20.12.2016
 

aktualizované 14.12.2016

aktualizované 13.12.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2016 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »
aktualizované 10.12.2016
Oznámenie
Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina viac »
aktualizované 08.12.2016
Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »
aktualizované 05.12.2016

aktualizované 02.12.2016

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

aktualizované 30.11.2016

aktualizované 24.11.2016
Pozvánka
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba zvoláva na piatok 25.11.2016 o 18.00 hod. zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré sa uskutoční v sále KD.
Na programe, okrem informácií o činnosti obecného zastupiteľstva a aktivít v roku 2016 a 2017, bude aj prediskutovanie otázky a možnosti odkúpenia budovy materskej školy od ECAV na Slovensku.
viac »
aktualizované 22.11.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2016 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »
aktualizované 19.11.2016

aktualizované 18.11.2016
Oznam knižnice
19.11.2016 (sobota) bude Obecná knižnica OTVORENÁ od 16.00 do 17.00 hod.
20.11.2016 (nedeľa) bude Obecná knižnica z prevádzkových príčin ZATVORENÁ.

ktualizované 08.11.2016

Výkup papiera
V piatok 25.11.2016 o 16.15 - 16.45 hod. pred Obecným úradom sa uskutoční VÝKUP PAPIERA (noviny, časopisy, letáky, knihy bez obalov, karton) platba hygienickými potrebami. Novinka: VÝKUP OLEJA. viac »

aktualizované 03.11.2016
Oznámenie
Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 katastra obce Strečno a katastra mesta Vrútky viac »
aktualizované 02.11.2016

aktualizované 28.10.2016
Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »
aktualizované 25.10.2016
Obecná knižnica Veterná Poruba bude od novembra do marca otvorená od 17.00 do 19.00 hod. každú NEDEĽU.

aktualizované 21.10.2016
SENIORI, NEDAJTE SA OKLAMAŤ...!
V uplynulých dvoch týždňoch polícia v Lipt. Mikuláši zaznamenala 2 prípady podvodov na senioroch. V obidvoch prípadoch boli podvedené ženy vyššieho veku (66, 86). Podvodníci obete kontaktovali telefonicky. viac »
aktualizované 20.10.2016

aktualizované 19.10.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2016 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Oznámenie
Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno. viac »

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »

Želáme Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. Nech je Vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.
aktualizované 07.10.2016

aktualizované 03.10.2016

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 4/2016
  o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba

  (viac v rubrike VZN_a rozpočet navrhy) 

aktualizované 26.09.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2016 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 21.09.2016
Oznámenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že bude prebiehať ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK proti besnote - jesenná kampaň. viac »
aktualizované 22.08.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 24.08.2016 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš  viac »
Pozvánka
Obec Liptovská Kokava Vás pozýva na Kokavský jarmok a trh šikovných rúk, ktorý sa uskutoční 27.8.2016 od 13.00. hod.v areáli Kultúrneho domu a na futbalovom ihrisku,  viac »

aktualizované 21.08.2016

aktualizované 18.08.2016
Pozvánka
Obec Liptovská Porúbka, Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptovská Porúbka Vás pozývajú na Výstupu na Slemä v sobotu 20. augusta 2016 viac »

aktualizované 25.07.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 28.07.2016 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 18.07.2016

OZNAM o čerpaní dovolenky na obecnom úrade viac »

Spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. žiada Obecný úrad Veterná Poruba o zaslanie návrhov a pripomienok na zmenu cestovného poriadku na linke Veterná Poruba – Liptovský Mikuláš.
Občania môžu do 15. augusta 2016 doručiť na Obecný úrad opodstatnené písomné návrhy na zmeny v cestovnom poriadku autobusovej linky Veterná Poruba -  Liptovský Mikuláš.

aktualizované 04.07.06.2016
Pozvánka
Obecný úrad Závažná Poruba, Športový klub Závažná Poruba Vás pozýva na 22. ročník futbalového turnaja „O POHÁR STAROSTU OBCE“ na futbalový štadión ŠK Závažná Poruba v nedeľu 10. júla 2016 zo začiatkom o 9.30 hod.
viac »
aktualizované 16.06.2016

Obec Veterná Poruba

v spolupráci
 Materskou školou, TJ Družstevník Veterná Poruba,
OZ Hasiči Veterná Poruba a Obecnou knižnicou


Vás pozývajú na
Deň rodiny 2016 – V. ročník

a jeho sprievodné akcie

Program:
24.6.2016 (piatok)
                   
  18.00 hod. 

„Cyklistické preteky “ – pre deti aj dospelých – štart a cieľ pri KD

25.6.2016 (sobota)     

 

09.30  

„Na dedinskom dvore“ – kreslenie na asfalt – pred Obecnou knižnicou

  14.30 – 15.30

Animačný program so šašom pre malé deti – futbalové ihrisko

  15.30 – 17.00

Súťaže pre deti a mládež, bitie klincov, striekanie vodou na terč, kopanie na bránky, skákací hrad, vozenie na koňoch, cukrová vata - ihrisko

  17.00 – 19.30

„Rodina je, keď... sme všetci spolu“ súťaže pre rodiny aj jednotlivcov, (rodinná „hasičská“ štafeta, hádzanie polenom a válkom, zabíjanie klincov pre dospelých a iné zábavné súťaže), občerstvenie pri guláši

  19.30 – 24.00

Tento večer patrí nám“ – zapálenie vatry a spoločná zábava pri speve a tanci s HS zo Spišského Podhradia – Country duo Weteráni

  20.30 Losovanie detskej tomboly
  24.00 Tombola pre dospelých a zábava s DJ
01.7.2016 (piatok)
  17.00 hod.  „Deti – pýcha rodičov“ - odmenenie vyznamenaných žiakov – miestnosť ZPOZ
aktualizované 14.06.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2016 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

Oznámenie
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (viac...)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
(viac...)
aktualizované 10.06.2016
Pozvánka
Obec Závažná Poruba Vás pozýva na Deň folklóru pod Poludnicou 11.6.2016. Program v priloženom plagáte. Prajem pekný deň. viac »
aktualizované 08.06.2016
Pozvánka
Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš si Vás dovoľuje pozvať na otvorenie a prvú z cyklu prehliadok k 730. výročiu prvej písomnej zmienky o meste s názvom „730 rokov Liptovského Mikuláša." viac »
aktualizované 03.06.2016
Oznam - Cyklistické preteky „OKOLO SLOVENSKA 2016“
Dňa 10. júna 2016 (piatok) bude okresom Lipt. Mikuláš prechádzať pelotón cyklistických pretekov „OKOLO SLOVENSKA“. Ich 3. etapa štartuje na Štrbskom Plese a končí v Zuberci. Okresom Lipt. Mikuláš budú cyklisti prechádzať na trase Važec – Lipt. Hrádok – Lipt. Mikuláš – Partizánska Ľupča – Bešeňová (okres Ružomberok) – Lipt. Sielnica – Huty. viac »
aktualizované 30.05.2016

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 3/2016
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  (viac v rubrike VZN_a rozpočet navrhy) 

 

aktualizované 25.05.2016

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

aktualizované 23.05.2016
Inzerát
Obec Veterná Poruba ponúka na predaj prebytočný majetok – stolnotenisový stôl so sieťkou, zelený, zachovalý, v cene 80,- eur, odvoz vlastný. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Veterná Poruba do konca mája 2016, tel. 044/5586247.
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 25.05.2016 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 03.05.2016

aktualizované 27.04.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s § 18a, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.:
vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veterná Poruba na 25. mája 2016 a určuje pracovný úväzok 0,10.
viac »

aktualizované 24.04.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 27.04.2016 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 26.03.2016


viac »

aktualizované 22.03.2016

OZNAM
čerpaní dovolenky na obecnom úrade Veterná Poruba
počas Veľkonočných sviatkov

23.3.2016
24.3.2016
25.3.2016
28.3.2016
29.3.2016
30.3.2016

  streda
štvrtok
piatok
pondelok
utorok
streda

7.00 - 17.00 hod.
dovolenka
štátny sviatok
štátny sviatok

dovolenka
7.00 -17.00 hod.

      viac »
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2016 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. viac »

aktualizované 17.03.2016

Oznámenie o začatí konania
vo veci súhlasu na výrub 1 ks drevín viac...
aktualizované 09.03.2016

Jarné upratovanie
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v týždni od 14.3. do 19.3.2016
jarné upratovanie.


V rámci neho sa uskutoční:

 • zber šatstva a textilu – počas celého týždňa na obecnom úrade v úradných hodinách
 • zber železného šrotu – zvoz traktorom priamo z domácností v sobotu 19.3.2016
 • zber elektroodpadu (chladničky, sporáky, práčky, mikrovlnky, variče, ohrievače, TV, počítače a tlačiarne, kopírky ....) – sobota 19.3.2016 od 15.00 hod. - suterén pod kultúrnym domom
 • čistenie verejných priestranstiev – sobota 19.3.2016 od 15.00 hod. (v závislosti od počasia) viac...
aktualizované 07.03.2016

aktualizované 06.03.2016
Výsledky VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v našej obci:
Z celkového počtu 315 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 190 občanov - 60,31% a odovzdalo 188 platných hlasovacích lístkov. Jednotlivé hlasy boli rozdelené pre jednotlivé strany nasledovne: (viac...)
aktualizované 02.03.2016

aktualizované 24.02.2016
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube v roku 2016
Zasadnutia sa budú uskutočňovať spravidla štvrtú stredu v mesiaci. Pozvánka sa bude zverejňovať na webstránke obce, na úradných tabuliach a vyhlasovať sa bude v miestnom rozhlase. Zasadnutia sa budú uskutočňovať na Obecnom úrade, v zimnom období so začiatkom o 18.00 hod. a v letnom období so začiatkom o 19.00 hod. (viac...)
aktualizované 16.02.2016
Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 23.02.2016 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)
Naši divadelníci s divadelnou hrou "Pán Bocian v núdzi, radu má na porúdzi" žnú uspechy nielen na domácom javisku.
Napísali o nás na webnovinách - www.liptovmagazin.eu
Ochotnícky divadelný súbor Veterná Póruba s divadelnou hrou Pán Bocian v núdzi, radu má na porúdzi sa predstavil v kultúrnej sále liečebného pavilónu Choč v Kúpeľoch Lúčky. viac »
aktualizované 10.02.2016
 

OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka MŠ vo Veternej Porube oznamuje, že zápis nových detí na
školský rok 2016-2017, bude prebiehať od 23. februára do 15.marca 2016.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
  - dieťa ,ktoré dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky
- dieťa s dodatočným odkladom školskej dochádzky
- dieťa s trvalým pobytom vo Veternej Porube
- dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku
- dieťa, ktorého matka je zamestnaná
- má už v MŠ staršieho súrodenca

Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity zariadenia

Iveta Rošková, riaditeľka MŠ Veterná Poruba

aktualizované 02.02.2016
  Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce predajom
viac »
  Oznámenie
Oznámenie o doručení písomnosti (viac...)
aktualizované 31.01.2016
  Pozvánka
Občianske združenie HASIČI Veterná Poruba
pozýva...viac »
aktualizované 28.01.2016
 

aktualizované 18.01.2016
 

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 2/2016
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  vo Veternej Porube

  (viac v rubrike VZN_navrhy) 

 

aktualizované 12.01.2016
 

aktualizované 11.01.2016
  Oznámenie
Starostka obce Obec Veterná Poruba v súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutoční dňa 27.01.2016 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu  vo Veternej Porube. (viac...)
aktualizované 06.01.2016
 

Obyvatelia obce Veterná Poruba majú právo pripomienkovať jednotlivé návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet. Pripomienky k nemu je treba doručiť na Obecný úrad. Pracovníčka ich zapíše a posunie na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 • Návrh na  VZN č. 1/2016
  o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba.

  (viac v rubrike VZN_navrhy) 

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016    
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na
sobotu  5. marca 2016.
Informácie k voľbe do NR SR
 viac v oznamoch »
 

aktuality v roku 2015...