Oslavy 66. výročia SNP a 18. výročia prijatia ústavy SR si naši občania pripomenuli z dôvodu nepriaznivého počasia o čosi neskôr...
V nedeľu 5. septembra sme si zapálením sviečky a  položením kytice pripomenuli SNP pri našom pamätníku. Pri pamätníku sa zišli poväčšine mladí, ktorí sa o priebehu SNP a II. svetovej vojny dozvedeli iba z rozprávania prastarých rodičov alebo zo školy...  Iba teta Jančušková si z prerozprávaných spomienok, ktoré prerozprávala zo zachovalých pamätí zástupkyňa starostu, pamätala niektoré mená našich občanov, ktorí priamo pomáhali alebo sa zúčastnili bojov SNP.
Na futbalovom ihrisku za účasti mladých ale aj starších spoluobčanov sa rozhorela vatra na pamiatku SNP. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli aj 18. výročie prijatia Ústavy SR
(1. septembra 1992 - štátny sviatok)