Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

16.08.2008 sme sa zúčastnili osláv 120. výročia založenia hasičského zboru v Žiari. Súčasťou osláv bol slávnostný sprievod obcou, slávnostný príhovor predstaviteľov obce, odovzdávanie ocenení, položenie venca na hrob Vladimíra Kováča. Na oslavách sa prezentovali okrem domácich aj hasičské družstvá z okrsku Veterná Poruba, Smrečany a Závažná Poruba. Vo svojich ukážkach prítomným divákom predviedli hasičský útok jednotlivých družstiev. V kultúrnom dome v Žiari pripravili výstavu fotografií zachytávajúcich celú dlhu 120.ročnú históriu hasičského zboru v obci. Starú ručnú striekačku z minulosti pripomenuli mladí hasiči zo Žiaru.

sprievod obcou

 

ukážky dobovej výstroje

slávnostný príhovor starostu obce

odovzdávanie pamätných listov  veternoporubským hasičom

ukážky hasičskej techniky

hasičský útok veternoporubčanov

 

ručná striekačka

 mladí požiarnici z Veternej Poruby