Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

 

Rokom 1925 sa nezačínajú písať riadky hasičskej histórie vo Veternej Porube, je to len obdobie, od ktorého sa oficiálne datuje založenie Zemskej hasičskej jednoty. Je to spolok porubských chlapov, ktorí sú odhodlaní chrániť a brániť svoje aj tvoje majetky pred neuveriteľne rýchlym a dravým živlom, ktorý sa volá „OHEŇ“.

ROK Predseda veliteľ
1925 - 1936 Juraj Stromko Matej Jančuška
1936 - 1941 Michal Kuchárik  
1941 - 1948 Michal Salaj Peter Hudec
1948 - 1955 Michal Salaj Jozef Komendák
1955 - 1958 Pavel Kuchárik Ján Hudec ml.
1958 - 1964 Pavel Matejka Ján Salaj
1964 - 1965 Pavel Matejka Vladimír Hudec st.
1965 - 1968 Daniel Salaj Vladimír Hudec st.
1968 - 1974 Vladimír Hudec st. Vladimír Komendák
1947 - 1983 Pavel Salaj Vladimír Komendák
1983 - 1991 Vladimír Hudec st. Vladimír Komendák
1991 - 1995 Ladislav Stromko Vladimír Komendák
1995 - 1996 Ľuboš Lizúch Vladimír Komendák
1996 - 2002 Ladislav Stromko st. Vladimír Komendák
2002 - 2010 Martin Zemko ml. Miroslav Komendák
2010 - 20.. Peter Socháň Miroslav Komendák