Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

31. máj.2008 asi zostane najviac v pamäti nášmu "bratovi" hasičovi a kamarátovi Jaríčkovi Salajovi a jeho dnes už manželke Ivane. Pre neho bol tento deň svadobným. Ako inak, boli sme s ním aj v túto chvíľu - prišli sme mu zaželať v manželstve veľa lásky, šťastia a porozumenia. A samozrejme sme mu doporučili, aby sa postaral a zariadil si svojho nasledovníka do radov DHZ v našej obci.

bratia hasiči s novomanželmi

kultúrny referent s hadicou...

Ivana ochotne pomáha manželovi pri cvičení

takto sa to robí...

ženích nezabudol, že je členom hasičov

tanec s novomanželmi

nevesta s mátohou...

najlepšie je zaspievať si s harmonikou...

najstarší bývalý hasič - ženíchov starý otec p. Kováč

bratia hasiči pri občerstvení...