Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

 

16.08.2008 sme sa zúčastnili osláv 120. výročia založenia hasičského zboru v Smrečanoch. Súčasťou osláv bol slávnostný sprievod obcou, slávnostný nástup a príhovor predstaviteľov obce. Na oslavách sa prezentovali okrem domácich aj hasičské družstvá z okrsku Veterná Poruba, Závažná Poruba a Žiar. Vo svojich ukážkach prítomným divákom predviedli hasičský útok jednotlivých družstiev. Súčasťou osláv bol a futbalový turnaj

sprievod obcou

slávnostný príhovor