Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

30.05.2009 V Liptovskej Sielnici sa konala HRA PLANEŇ v okrese Liptovský Mikuláš


Naši najmladší členovia DZH pod vedením Tibora Balcu, Milana Komendáka a Dušana Stromku sa predstavili na súťaži mladých v Hre Plameň.

Našu obec prezentovali týto mladí požiarníci: Jakub Mikulaj, Ján Balco, Michal Kuchárik, Slávka Socháňová, Dominika Csányová, Dominika Karasková, Michal Stromko, Milan Komendák, Ján Komendák a Matúš Komendák
Náhradníci: Eva Kucháriková, Matej Salaj, Dominika Salajová, Michal Komendák

nástup 12-tich družstiev Liptova

velitelia súťaže

preverovanie teoretických vedomostí

štafeta 400m - prvá prekážka

štafeta 400m - posledná prekážka (122 sekúnd)