Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

Previerky pripravenosti v Smrečanoch


Družstvo "starí hasičí": Vladimír Mlynarčík, Peter Antoška, Tomáš Lizúch, Jakub Tomko, Lívia Komendáková, Radovan Kuchárik, Matúš Komendák, Ján kuchárik a Milan Lizúch

Družstvo "mladí hasičí": Lívia Komendáková, Matej Stromko, Lenka Lacková, Zuzana Kamenská, Bianka Marová, Zuzana Salajová, Andrej Komendák, Adam Stromko, Andrej Stromko

 späť na aktuality<<