Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

 

Ďakujem všetkým, ktorí boli a ostali požiarnikmi. Ktorí sa podieľali na divadelných predstaveniach. Ktorým nie je ľahostajné pokračovať v „80-ročnej tradícii hasičského zboru“. Verím, že zakladatelia zboru by boli spokojní s dosiahnutými výsledkami.
    Pracujme na tom, aby naši pokračovatelia nadviazali na dosiahnuté úspechy, hasičskú hrdosť, česť a pýchu Dobrovoľného hasičského zboru vo Veternej Porube.
    Pri príležitosti 80-tého výročia sme zapísali a vydali knihu. Táto spomienková kniha je výpisom skutkov a činností hasičstva v našej obci. Odpísaná je z kroniky hasičov a kroniky obce, obsahuje aj slovný opis niektorých udalostí a faktov. Prajem si, aby sme sa v zdraví dožili osláv stého výročia založenia hasičského zboru.
Na pamiatku zakladateľom hasičskej jednoty, na česť jej pokračovateľom zapísal veliteľ Obecného hasičského zboru Miroslav KOMENDÁK.

    Fotografie a text tejto stránky boli použité zo spomienkovej knihy Hasičská jednota Hasičský zbor.