Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

Okresné kolo hry Planeň 03.06.2017
ZŠ A. Stodolu Liptovský Mikuláš


Naše mladé družstvo súprerilo s ďalšími 8-mymi mladými hasičmi. Konečné 4. miesto bolo pre niektorých nových členov pekným začiatkom v ich "hasičskej kariére".
Súťažilo sa v disciplínach štafeta 8 x 50 m a požiarny útok medzinárodný, ktoré boli hodnotené spolu, ďalej požiarny útok s vodou - samostatne hodnotená disciplína a pretek jednotlivca.
Naše družstvo tvorili týto členovia:  Ivanka Lacková, Zuzana Salajová, Andrej Stromko, Matej Stromko, Zuzana Kamenská, Lívia Komendáková, Monika Črepová, Adam Stromko, Bianka Marová, Lenka Lacková

 späť na aktuality<<