Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

Okresné kolo hry PLAMEŇ 2014 Veterná Poruba


Poslednú májovú sobotu vo Veternej Porube OZ HASIČI a Dobrovoľný hasičský zbor Veterná Poruba zorganizovali Okresné kolo hry PLAMEŇ 2014.

Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá chlapcov a 2 družstvá dievčat.

Súťažné disciplíny: teória, požiarny útok CTIF, štafetový beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok s vodou.
Samostatná disciplína: Pretek jednotlivca


Družstvo hasiči chlapci

Družstvo dievčat

Vyhodnotenie súťaže "Jednotlivcov"
1. miesto Milan Komendák, 2. miesto Samuel Stromko, 3. miesto Michal Kamenský

Vyhodnotenie súťaže "Jednotlivcov"
3. miesto Diana Komendáková


Hra PLAMEŇ dievčatá 2. miesto

Hra PLAMEŇ chlapci 3. miesto

družstvo chlapci: Matej Salaj, Michal Komendák, Michal Kamenský, Matúš Komendák, Ján Komendák, Milan Komendák, Michal Stromko, Samuel Stromko,
  Martin Lacek

družstvo dievčat: Zuzana Salajová,Milka Stromková, Ivana Lacková,
Lívia Komendáková, Lenka Zemková, Kristína Zemková, Ema Zemková, 
Diana Komendáková