Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

8. júna 2013 V Liptovskom Hrádku sa konala HRA PLAMEŇ v okrese Liptovský Mikuláš


Naši najmladší členovia DZH pod vedením Dušana Stromku sa predstavili na súťaži mladých v Hre Plameň. Predstavili sa v dvoch družstvách: mladší a starší hasiči

Starší hasič získali v silnej konkurencii hasičských družstiev piate miesto. Družstvo bolo zložené z týchto mladých hasičov: Michal Stromko, Michal Kamenský, Milan Komendák ml., Jakub Tomko, Matúš Komendák, Ján Komendák, Michal Komendák, Samuel Stromko a Matej Salaj

Mladší hasiči obsadili pekné štvrté miesto. Družstvo mladších hasičov sa predviedlo v tejto zostave: Emília Stromková, Ema Zemková, Lívia Komendáková, Diana Komendáková, Andrej Komendák, Martin Lacek, Zuzana Salajová, Dominika Salajová, Ivana Lacková, Kristína Zemková, Jakub Zemko