Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

19.05.2012 V Liptovskom Petre sa konala HRA PLAMEŇ v okrese Liptovský Mikuláš


Naši najmladší členovia DZH pod vedením Tibora Balcu, Milana Komendáka a Dušana Stromku sa predstavili na súťaži mladých v Hre Plameň. Predstavili sa v dvoch družstvách: mladší a starší hasiči

Starší hasič získali v silnej konkurencii hasičských družstiev pekné tretie medailové miesto. Družstvo bolo zložené z týchto mladých hasičov: Ivanka Lacková, Dominika Karasková, Alžbeta Mičuchová, Ján Balco, Michal Kamenský, Milan Komendák ml., Jakub Tomko, Matúš Komendák, Michal Kuchárik

Mladší hasiči obsadili pekné piate miesto. Družstvo mladších hasičov sa predviedlo v tejto zostave: Michal Stromko, Ján Komendák, Michal Komendák, Samuel Stromko, Matej Salaj, Ema Zemková, Lívia Komendáková, Diana Komendáková, Andrej Komendák, Martin Lacek

V prebore jednotlivcov získal  Michal Kuchárik 1. miesto a Dominika Karasková, 2. miesto