Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

15.05.2010 V Krmeši - Vlachách sa konala HRA PLAMEŇ v okrese Liptovský Mikuláš


Naši najmladší členovia DZH pod vedením Tibora Balcu, Milana Komendáka a Dušana Stromku sa predstavili na súťaži mladých v Hre Plameň. Predstavili sa v dvoch družstvách: mladší a starší požiarnici

starší požiarnici:
horný rad: Matúš Komendák, Jakub Mikulaj, Ján Balco, Michal Kuchárik, Milan Komendák (vedúci)
dolný rad: Milan Komendák ml., Eva Kucháriková, Slávka Socháňová, Dominika Karasková, Alžbeta Mičudová

mladší požiarnici:
horný rad: Dominika Salajová, Michal Komendák, Matej Salaj, Ján Komendák, Michal Stromko, Michal Kamenský, Dušan Stromko (vedúci)J
dolný rad: Ema Zemková, Lívia Komendáková, Diana Komendáková, Lukáš Črep

nástup 12 tich družstiev Liptova

začíname...

starší požiarnici - CTIF

mladší požiarnici

spájanie hadice do rozdeľovača

starší požiarnici - príprava na útok

zasiahnuté terče

mladší požiarnici - nástup na CTIF

uzol na CTIF-ku

mladší požiarnici - útok

skvelé 3.miesto Dominiky Karaskovej v súťaži jednotlivcov