Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

Beňadiková 28.05.2016


Družstvo dievčat: Lenka Lacková, Ivanka Lacková, Zuzana Kamenská, Zuzana Salajová, Monika Črepová, Ema Zemková, Janka Diešková, Milka Stromková, Lívia Komendáková

 

Družstvo chlapcov: Filip Odskoč, Samuel Stromko, Adam Stromko, Michal Stromko, Lukáš Črep, Andrej Komendák, Matej Salaj, Michal Komendák, Ján Komendák a Patrik Rády.