Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

2. október 2010 - hasičská súťaž v Žiari


Sobotné popoludnie v Žiari sa nieslo v znamení hasičskej súťaže. 6 družstiev hasičských dobrovoľníkov si prišlo preveriť pripravenosť svojich členov na požiarny zásah. Táto súťaž sa líšila od iných tým, že voda bola ťahaná hasičskou mašinou priamo z rieky Smrečianky.